ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Görev Tekrarlama Mesajı

SORGU TABLOSU : TaskRecurrenceLog
HASH DEĞERİ : -321321187029664000L
SINIF : com.gtech.task.wp.WPTaskRecurrenceLog
VERİ SINIFI : TaskRecurrenceLog
TABLO : C_TASKRECURLOG