ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Alım/Satım/Masraf Satırı

SORGU TABLOSU : ToolOrAssetFinancialLine
HASH DEĞERİ : -884290666191186000L
SINIF : com.gtech.erp.asset.wp.WPToolOrAssetFinancialLine
VERİ SINIFI : ToolOrAssetFinancialLine
TABLO : L_TAFINANCIALLINE