ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sorgu Yardımcısı

Örnek Sorgu

Bordro Mevzuat Tanımı

SORGU TABLOSU : PrLegalDefinition
HASH DEĞERİ : 6470203950331790000L
SINIF : com.gtech.erp.hr.client.wp.WPPrLegalDefinition
VERİ SINIFI : PrLegalDefinition
TABLO : HR_PRLEGALDEF