ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL : Logo'ya ait alanların hangi tabloda olduğunu bulma


Logo'da bazen bir alanın hangi tabloda olduğunun bulunması gerekmektedir. Bunun için;

  1. SQL'e bağlanılır.
  2. Logo Veritabanında aşağıdaki sorgu çalıştırılır. %GROUPLOTNO% no yazan yere aranacak alanın adı yazılması yeterli olacaktır.