ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

1- E-Defter Nedir?


Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda; oluşturulması, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi ve ibraz edilmesini sağlayan sistemin genel adıdır.

Büyük defter (defter-i kebir) ve yevmiye defterlerinin GİB'in e-Defter web adresinde duyurulan format ve standartlara uygun biçimde elektronik dosya olarak hazırlanıp değişmezliğinin garanti altına alınması, muhafaza edilmesini hedefleyen hukuki ve teknik düzenlemeler bütünüdür.

e-Defter kullanan firmalar artık GİB’e defterlerin tamamını değil, özet bilgi niteliğindeki berat dosyalarını gönderecektir.