ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

7- E-Defter Berat’ı Oluşturma Sürecinde Muhasebe Kayıtlarım da GİB’e Aktarılacak Mı?


e-Defter muhasebe kayıtları GİB’e aktarılmayacaktır. Tebliğ kapsamında elektronik imzalı veya mali mühürlü olarak e-Defter Berat Dosyaları ( Yevmiye Berat / Büyük Defter Berat ) Gelirler İdaresi Başkanlığının sistemine yüklenir.