ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Fatura Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

E-Fatura Hakkında Merak Ettikleriniz
 

8- E-Fatura Uygulamasına Geçtikten Sonra Kâğıt Fatura Düzenleyebilir miyim?


e-Fatura uygulamasına geçtikten sonra sisteme dahil olan firmalara e-Fatura, dahil olmayan firmalara ise kâğıt fatura göndermeniz gerekir. e-Arşiv Fatura uygulamasına geçen bir mükellef ise e-Fatura kullanıcılarına e-Fatura, diğer müşterilerine ise e-Arşiv Faturası kesmek zorundadır.

Yeni kaydolan mükelleflerin, Kayıtlı Kullanıcılar Listesinde ilan edilmelerini izleyen 7 gün içerisinde e-Fatura ya da matbuu fatura düzenlemeleri ve almaları mümkündür. Diğer kayıtlı kullanıcıların yeni kayıt olan kullanıcılara bu süre içerisinde e-Fatura göndermeleri de zorunlu değildir.

Diğer Durumlar;

e-Fatura Uygulamasına ilk defa giren mükellefler için 7 günlük sürenin hesabında giriş tarihi dikkate alınır ve ilk 7 günlük süre zarfında kayıtlı kullanıcılar ile arasındaki fatura işlemlerinde e-Fatura zorunluluğu aranmaz. Bir başka ifade ile bu süre içinde matbu fatura düzenleyebilirler ve söz konusu faturalar 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tevsik edici belge olarak kabul edilecektir. (Örn: 1/1/2016 tarihinde e-Fatura uygulamasına geçen bir mükellef için e-Fatura düzenleme zorunluluğu 9/1/2016 tarihinde başlamaktadır. Söz konusu tarihler (1/1/2016-9/1/2016) arasında e-Fatura yerine matbu fatura düzenlenebilir ve alınabilir.)

e-Fatura uygulamasına muhtelif tarihlerde giriş çıkış yaptığı tespit edilen mükelleflerde ise; çıkış – giriş tarihleri arasında;

7 günden az süre olması halinde, 7 günlük sürenin tespitinde önceki giriş tarihi esas alınır ve 7 günlük süre o tarih itibariyle işletilir. (Örn: Mükellef uygulamaya 1/1/2016 tarihinde girmiş, daha sonra 4/1/2016 tarihinde çıkmış ve 10/1/2016 tarihinde tekrar girmiş ise mükellefe tanınan 7 günlük süre 1/1/2016 tarihinden itibaren işletilir, ikinci giriş tarihi olan 10/1/2016 tarihi itibarıyla tekrar 7 günlük bir hak verilmez. Bununla birlikte mükellefin e-Fatura uygulamasında olmadığı 4 - 10/1/2016 tarihleri arasında e-Fatura düzenlemesi beklenemez.)

7 günden çok süre olması halinde, 7 günlük sürenin tespitinde son giriş tarihi esas alınır ve 7 günlük süre o tarih itibariyle işletilir. (Örn: Mükellef uygulamaya 1/1/2016 tarihinde girmiş, daha sonra 4/1/2016 tarihinde çıkmış ve 1/2/2016 tarihinde tekrar girmiş ise mükellefe tanınan 7 günlük süre önce 1/1/2016 - 4/1/2016 tarihleri arasında işletilecek, 1/2/2016 tarihinden itibaren ise tekrar işletilecektir. Bununla birlikte mükellefin 4/1/2016 - 1/2/2016 tarihleri arasında e-Fatura düzenlemesi beklenemez.)

e-Faturaya kayıtlı olan bir mükellefin e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesinden çıkarılması halinde bu tarihten itibaren (çıkarıldığı gün de dahil olmak üzere) e-fatura kesmesi ve alması beklenmez. (Örneğin e-fatura kayıtlı kullanıcılar listesinde bulunan bir mükellef 6 / 1/2016 tarihinde bu listeden çıkarıldı ise 6/1/2016 tarihinde başka bir e-fatura kayıtlı kullanıcısı tarafından kendisine e-fatura düzenlenmesi ya da kendisinin e-Fatura düzenlemesi beklenmez.)