ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

4- Mükellef E-Fatura’da Entegrasyon Yada GİB Portal Kullanırken E-İrsaliye’de Özel Entegratör Kullanabilir Mi?


Hayır, e-Fatura uygulaması hangi yöntemle kullanılıyorsa e-İrsaliye de aynı yöntemle kullanılmalıdır.

Birden fazla özel entegratörden hizmet alarak e-Fatura ve e-İrsaliye hizmetinden birlikte yararlanmak mümkündür. Ancak özel entegratörlerin her birinden hem e-İrsaliye ve hem de e-Fatura uygulamasından birlikte yararlanılması gerekmektedir.

Bir başka ifade ile (X) özel entegratöründen e-Fatura hizmeti, (Y) özel entegratöründen ise e-İrsaliye hizmeti alarak hizmet ayrıştırması yapılması mümkün değildir. e-fatura ve e-İrsaliye hizmetinden birlikte yararlanmak kaydıyla birden fazla özel entegratör ile çalışılması mümkün bulunmaktadır.