ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

28- E-İrsaliyeye Konu Malları "Tam Olarak" Teslim Alan Alıcı Ne Yapacaktır?


e-İrsaliye'ye konu malları tam olarak teslim alan alıcı, e-İrsaliye sistemi üzerinden "KABUL" irsaliye yanıtı gönderebileceği gibi, herhangi bir yanıt dönme zorunluluğu da bulunmamaktadır. Bu durumda sistemsel olarak 7 gün içinde herhangi bir yanıt dönülmemiş e-İrsaliye'lere konu malların alıcıları tarafından tam olarak teslim alındığı ve satıcıları tarafından bu malların tamamı için e-Fatura düzenleneceği kabul edilmektedir.