ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-İrsaliye Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

23- İhracat işlemlerine ait mal sevkiyatlarında (Gümrük yerine veya yurtdışına kadarki süreçte) satıcı e-İrsaliye düzenleyecek mi?


e-İrsaliye uygulaması, hali hazırda kayıtlı kullanıcılar arasında düzenlenecek irsaliye belgesinin elektronik belge olarak düzenlenmesine ilişkin olduğundan, ihracat işlemlerinde alıcının sisteme kayıtlı kullanıcı olmadığından e-İrsaliye düzenlenmesi mümkün değildir. Bu durumda matbu ortamda sevk irsaliyesi, irsaliyeli fatura, e-Fatura/e-Arşiv Faturanın kâğıt çıktısı düzenlenerek sevkiyat işlemi belgelendirilecektir. İhracat işlemlerinin tekemmül ettirilmesi için genel esaslar çerçevesinden gümrük idaresine fatura vb. belgelerin de ibraz edilerek gerçekleştirileceği de tabiidir.