ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Listeleme Ekranlarında Sıralama Yapmak

Listeleme Ekranlarında Sıralama Yapmak


 Listeleme ekranlarında istenilen bilgilere kolay ulaşılması için her kolon üzerine sıralama yaparak listelerinizi düzenleyebilirsiniz.

Firmalar nesnesi üzerinde bulunan kolonlarda (Kayıt Numarası, Kod, Ünvanı, Bulunduğu E-Posta, Telefon, Kayıt Durumu) "Kayıt Numarasına" göre sıralama yapılmıştır. Hangi kolon/ kolonlar üzerinde sıralama yapılmışsa ilgili kolon/kolonların rengi turuncu

olacaktır. Kolonlar üzerinde istediğiniz uyarlamayı yapabilirsiniz.

Kolon üzerinde bir kere tıklandığında sıralama büyükten küçüğe ( A - Z ), ikinci kez tıklandığında ise küçükten büyüğe ( Z-A) doğru olacaktır.

Adres, telefon ve e-posta kolonları üzerinde sıralama yapılmamaktadır.


Aynı anda birden fazla kolonu seçmek için klavyenizden "Shift" tuşunu kullanmalısınız. İlk kolon normal olarak seçildikten sonra klavyeden shift tuşuna basılı tutarak diğer kolonları mouse ile işaretleyebilirsiniz. Shift ile birden fazla seçilen kolonlardan herhangi

birini çıkarmak için yine shift tuşuna basılı iken ilgili kolona tıklamanız yeterli olacaktır.Tüm kolonların seçimini iptal etmek için klavyenizden "Ctrl" tuşuna basılı tutarak boş bir kolona mouse ile tıklamanız yeterli olacaktır.

Yukarıdaki "Hastaneler" nesnesi listeme ekranında "Hastanenin Ünvanı" ve "Kayıt Durumu" ile sıralama yapılmıştır. "Bloke Edilmiş" hastaneler kendi aralarında isim sırası ile "Kullanım dışı" olan hastaneler kendi aralarında isim sırası ile ve "Kullanımda" olan

hastanelerde kendi aralarında isimlerine göre sıralanmıştır.