ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kayıt Durum DeğişikliğiKayıt Durum Değişikliği


Kayıtlar üzerinde "Durum Değişikliği" yapılırken, değişiklik listesinin izlenebilmesi için kullanıcıların/ kullanıcı gruplarının yetkilendirilmesi gerekmektedir. Yetkilendirmenin yapılabilmesi için;

1- Sistem Yönetiminden, Yetki paketleri nesnesi seçilir. Üzerinde güncelleme yapılacak yetki paketi açılırak, işlemlere devam edilir.


2- Kayıt Durum Değişikliği takip edilecek olan nesne listeden seçilir ve çift tıklanarak kartı açılır.

3- Açılan ekranın "Erişim" sekmesi altında yer alan "Kayıt Durum Değişikliği" ve "Kayıt Durum Değiştirme Kodu" alanlarında istenilen seçenekler işaretlenir ve kayıt edilir.

Kayıt Durum Değişikliği başlığı altında bulunan;

Durum Değişikliğini Takip Et: Seçeneği işaretlenirse yetki verilen nesne kartı üzerinde kayıt durumu değişikliği yapıldığında Kullanıcılara neden kayıt durumunu değiştirmek istediğine dair bilgilerin girileceği aşağıdaki ekran açılır. Kullanıcı Güncelleme Kodu ve Açıklama bilgilerini yazmadan ekranı kapatabilir.

Durum Değişikliği Zorunlu : Seçeneği işaretlenirse yetki verilen nesne kartı üzerinde kayıt durumu değişikliği yapıldığında, Kullanıcılar mutlaka "Güncelleme Kodu" seçmek zorundadır. Güncelleme Kodu seçilmeden ekran kapatılırsa "Kayıt Durum Değişikliği" yapılmaz ve aşağıdaki bilgi ekranı ile kullanıcı uyarılır.

Durum Değişikliğinde Açıklama Zorunlu : Seçeneği işaretlenirse yetki verilen nesne kartı üzerinde kayıt durumu değişikliği yapıldığında kullanıcı hem Güncelleme kodunu seçmek hemde kayıt durum değişikliği ile ilgili açıklama yazmak zorundadır. Zorunlu alanlardan biri boş bırakıldığı takdirde kayıt işlemi tamamlanmaz.

Değişiklik Listesini Görüntüle : Nesneler üzerinde yapılan durum değişikliklerinin listesinin görüntülenmesidir. Kayıtların Durum değişikliklerini listelemek için;

a) Kayıtlara sağ tıklanır. Açılan seçeneklerden "Kayıt Güncelleme Detayları" komutu seçilir.

b) Açılan kartta "Durum Değişiklikleri" sekmesine geçiş yapılarak kayıtla ilgili durum değişikliklerini inceleyebilirsiniz.

Kayıt Durum Değiştirme Kodu başlığı altında bulunan;

Yeni Kod Tanımlayabilir : Kayıt durum değiştirme işlemi sırasında kullanıcı "Güncelleme Kodu" listesinde kayıtlı olan kodlardan birisini seçerek işlemi tamamlar. Yeni Kod tanımlayabilir yetkisi verildiğinde ise kullanıcı, kayıtlı olan kodlar dışında kendisi yeni kodlar tanımlayabilir.

Güncelleme Kodu alanı sonunda bulunan simgesine tıklandığında kayıt durumu değiştirmeniz için geçerli olan maddelerin kayıt edildiği "Durum Değiştirme Kodları" ekranı açılacaktır.

Güncelleme Kodu alananına Örn: "Firmalar" alanı için "Kayıt Durum Değişikliği" yapıyosunuz. Firmanın Durumunu "Kullanımda" iken "Kullanım Dışı" yada "Bloke Edilmiş" olarak değiştirdiniz. Güncelleme Koduna, "Firma kapatıldı, Firmanın Adı Değişti" gibi kodlar yazılabilir.

Ya da doktor için kayıt durum değişikliği yapıyorsanız "Emekli, Hastaneden ayrıldı, Yıllık İzinde " gibi kodlar yazılabilir.

Kod Güncelleyebilir : Oluşturulan kodları güncelleyebilme yetkisinin belirleneceği alandır.

Kod Silebilir : Oluşturulan kodları silebilme yetksininin belirleneceği alandır.