ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Stok Sayım Fişleri

STOK SAYIM FİŞLERİ

Belirli dönemlerde yapılan depo sayımlarının Orkestra sisteminde kayıt altına alınabilmesi için Stok Sayım Fişleri kullanılmaktadır.

Yeni bir Stok Sayım Fişi kayıt etmek için;

1- Genel Perspektifte, Ürün Yönetimi seçilir.

2- Ürün Yönetiminde bulunan nesnelerden Stok Sayım Fişlerine çift tıklanarak Stok Sayım Fişleri listesine erişilir.

Resim1

Stok sayım fişleri listesinde “Yeni” seçimi yapılır.

Resim 2

Fiş Bilgileri sekmesindeki alanlar ve açıklamaları şöyledir.

Fiş Zamanı: Stok sayım fişinin kayıt altına alındığı tarih bu alanda tutulmaktadır.

Düzenlenme Zamanı: Fiş zamanı ile aynı özelliktedir. İkinci bir tarih bilgisi girilmesi gerektiği durumlarda bu alan kullanılabilmektedir.

Fiş Numarası: Stok sayım fişi kayıt numarasıdır. Tekil bir alandır. Standart şablon oluşturulabilir, elle girilebilir ya da F8 ile numara atanabilir.

Fiş Açıklaması: Stok sayım fişi için girilmesi gereken bir açıklama varsa bu alanda kayıt altına alınmaktadır.

İş Birimi: Stok sayımı hangi işyeri için yapıldı ise ilgili iş birimi bu alana seçilmelidir.

Ambar: Stok sayımı hangi ambar için yapıldı ise ilgili ambar bu alana seçilmelidir.

Org. Birim: Stok sayımı hangi organizasyonel birim için yapıldı ise ilgili organizasyonel birim bu alana seçilmelidir.

Kayıt Durumu: Taslak, Normal, Onaylı ve İptal seçeneklerinden oluşmaktadır. Taslak, Normal ve İptal durumlarının stok miktarlarına bir etkisi yoktur. Onaylı durumdaki fişler sayım miktarlarına göre malzeme fişi oluşturmakta, dolayısıyla stok miktarlarına etki etmektedir.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımlanan Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlanmaktadır.

Sayım Koordinatörü: İlgili personel seçimi yapılabilir.

Detaylar

Oluşturulan stok sayım fişinin Raporlama Döviz Kurları, bu fiş ile bağlantılı oluşan Malzeme Fişi ve Fark Satırları tercihleri detaylar sekmesinde yer almaktadır.

Fiş satırlarında listelenen ürünlerin stokta görünen miktarları Stok Toplamları Tarihi ne göre belirlenmektedir. Şayet Stok Toplamları Tarihinde herhangi bir tarih belirtilmez ise stokta görünen miktarlar sütununda, ürünlerin ilgili ambardaki güncel miktarları listelenecektir.

Notlar

İşlem Notu ve Belge Notu alanlarından oluşmaktadır. Fiş ile ilgili detaylı notlar bu bölümlerde kayıt altına alınmaktadır.

Belge

Stok sayım fişi satırlarında seçilen ürünlerin Boyutları (Ağırlık ve Hacim) bu alanda kayıt altına alınmaktadır.

Stok sayım fişi özellik değer seti tanımları da yine bu sekme altından kayıt altına alınmaktadır.

Stok Sayım Fişi Satırları

Satır Öğesi: Sayım yapılan ürünler bu sütunda tutulmaktadır.

Birim/Paket: Seçilen ürünlerin birimleri bu alana otomatik olarak gelmektedir.

Miktar: Sayım miktarı bu alana girilmektedir.

Stokta Görünen: Stok sayım fişinde seçilen ambara ve detaylar sekmesinde girilen stok toplamları tarihine göre stokların miktarları bu alana otomatik olarak gelmektedir.
Miktar alanında girilen miktarlar ile stokta görünen miktarlar arasındaki farklar malzeme fişine giriş ya da çıkış miktarı olarak hesaplanarak gelmektedir.
Şayet sayım ile sistemdeki stoklar arasında fark yoksa malzeme fiş satırları oluşmayacaktır. Tüm malzemelerin sayım miktarı ile stok miktarı eşit ise malzeme fişi hiç oluşmaz.

Lot/Seri: Lot/Seri takibi yapılan ürünlerde sayım miktarlarını girdikten sonra sayılan ürünlerin hangi seri/lot içerdiklerini ilgili alandan seçmek gerekmektedir.

Satır Açıklaması: Sayım fişi satırı ile ilgili ilişkili bir açıklama var ise bu alanda kayıt altına alınmaktadır.

Proje Hesabı: Sayım fişi satırı proje ile ilişkili ise proje seçimi bu alana yapılabilmektedir.

Masraf Merkezi: Sayım fişi satırı masraf merkezi ile ilişkili ise masraf merkezi seçimi bu alana yapılabilmektedir.

 

Sayım Sonrası Ambar Sıfırlama

Stok Sayım Fişi üzerinde Sayım Seçenekleri