ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Malzeme Fişleri

Orkestra bünyesinde çalışan 3 ana fişten birisi Malzeme fişleridir. Diğer iki fiş ise Muhasebe fişleri ve Finansal işlem fişleridir. 

Malzemeler ile alakalı yapılan tüm işlemlerde arka planda bir malzeme fişi oluşturulur. Orkestranın otomatik oluşturduğu malzeme fişleri fiş numaraları "G0000x" formatındadır. Kendi oluşturduklarınız ise sizin oluşturduğunuz numeratör formatı ne ise, o şekilde görüntülenecektir. 

Malzeme Fişleri tarafından el ile giriş yapılabilecek alanlar [ Şekil 1 ] de görüntülendiği gibidir. 

 • Üretimden Giriş
 • Sarf Fişi
 • Fire Fişi
 • Ambar Sevkiyatı
 • Ambar Transferi
 • Fason Çıkış
 • Fason İade
 • Sayım Fazlası
 • Sayım Eksiği
 • Stok Devir Girişi
 • Üretim Karma

 

Bu alanlardan oluşturduğunuz Malzeme fişlerinin fiş numaraları sizin vereceğiniz fiş numaraları olacaktır. 

Şekil 1

Üretimden Giriş;

Üretim hattınızdan stoklarınıza eklenmesini istediğiniz malzemeler için bu seçenek kullanılmaktadır. Bu fiş ile yapılan girişler stokları pozitif yönde etkileyecektir. Bu seçeneğe Üretim Karma içerisindeki  satırlardanda erişebilirsiniz. Ürün sadece bulunduğu ambarda işlem görebilir. 

Sarf Fişi;

Üretim hattında veya farklı bir fabrika alanında sarf ettiğiniz malzemelerin kaydını tutabilirsiniz. Örneğin kullanılan Kaynak telleri, eldivenler, standart sarf malzemeleri veya üretime giren hammadde veya yarımamul gibi. Sarf fişleri Stokları negatif etkilemektedir. Bu seçeneğe Üretim Karma içerisindeki  satırlardanda erişebilirsiniz. 

Fire Fişi;

Üretim hatında veya farklı bir fabrika alanında fire olarak harcadığınız malzemelerdir. Genellikle işleme girdikten sonra arta kalan kullanılamayacak malzemelerden oluşur. Maliyet hesaplarına doğrudan etki eder ve stoklarınızı Negatif yönde değiştirir. Bu seçeneğe Üretim Karma içerisindeki  satırlardanda erişebilirsiniz. 

Ambar Sevkiyatı / Ambar Transferi;

 Firmanıza ait ambarlar, sahalar veya depolar arası malzemelerinizin transfelerini kayıt altına aldığınız bölümdür. Giriş ve çıkış ambarlarının seçimi zorunludur. Giriş ambarının stok miktarına Pozitif etki ederken Çıkış ambarına negatif etki eder. 

İki fişin birbirinden farkı şudur; Ambar Sevkiyatı fişinde e-İrsaliye düzenlenir, Ambar Transferi fişinde e-İrsaliye düzenlenemez. Bunun dışında her iki fişin çalışma şekli aynıdır.

Fason Çıkış; Fason Üretim yapılacağı zaman malzemenin çıkış hareketleri buradan girilir. 

Fason İade; Fason üretim yaptırmak için malzeme çıkışı yapıldıktan sonra artan malzemenin iadesi için kullanılır. Örneğin fason üretim yaptırmak için 100 metre kumaş gönderdiniz, bunun 70 metresi harcandı. Kalan 30 metreyi tekrar stoklarınıza almak için Fason İade işlemi yapılır.

Sayım Fazlası; Sistemde görüntülenen stok, fiili stoktan daha düşükse sayım fazlası fişi oluşturulur. sayım fazlası stoklara Pozitif yönde etki eder. 

Sayım Eksiği; Sistemde görüntülenen stok sayısı, fiili stoktan daha yüksekse Sayım eksiği fişi oluşturulur. Sayım Eksiği fişi stoklara Negatif yönde etki eder. 

Stok Devir Girişi; Orkestra kullanmaya başladığınızda, halihazırda elinizde bulunan stoklarınızı bu fiş yardımıyla sisteme girebilirsiniz. Girişleri bedelli veya bedelsiz olarak yapabilirsiniz. 

Üretim Karma; Üretim hattında, hem üretilen hemde üretim esnasında harcanan malzemelerin [ Şekil 2 ] satır satır girilebilmesine olanak tanır. Örneğin; Bir boruya iki adet flange kaynaklayıp bir adet spool üretiyorsunuz diye varsayalım. Satır başlarında ilgili seçimi yaparak flange malzemelerini "sarf" seçerek stoktan düşmesini sağlayabilirken, eş zamanlı olarak kaynatılarak oluşturulmuş yeni spool malzemesinide Üretimden Giriş seçerek stoklarınıza dahil edebilirsiniz.  Biz seçime borudan kesilen fire olacak olan parça boruyuda ekledik. 1 Boy boruda 50cm fire verdiğini [ Şekil 2 ]de görebiliyoruz. Burada Sarf ve Fire seçtiğimiz satırlar stoklardan düşecekken Üretimden giriş olarak seçtiğimiz satırlar stoklara eklenecetir.

 

 

Şekil 2

 

 

 

 

Fason Üretim İşlemleri