ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Cari Hesap Kartı: Muhasebe HesaplarıMuhasebe HesaplarıCari Firmanın Müşteri ya da Tedarikçi olmasına göre bu bölümden [ Muhasebe Hesapları ]nı seçebilirsiniz.

Muhasebe Hesapları

Yaptığınız seçimlere göre Cari hesap ile gerçekleştireceğiniz işlemlerde Muhsebe fişi ve Muhasebe kaydı otomatik olarak oluşacaktır. Oluşan bu Muhasebe fişleri sayesinde her cari hesabın Muhasebe hesabı analiz ve raporlamada da kullanılabilecek şekilde ayrı ayrı olacaktır. 

Cari Hesaplar Listesinde bulunan hesaplardan, Muhasebe hesapalarına bağlı olmayan Cari Hesapların kontrolü ve bağlanması için hızlı işlemler mevcuttur. 

Hızlı İşlem - Muh. Hesapları

[ Hızlı İşlem - Muh. Hesapları ] görüntüsündeki simgeye tıklayarak Tanımlı olan bütün Cari Firmalar için hesap planlarının kısayoldan hızlı bir şekilde oluşturabilirsiniz. Cari Firma’nın müşteri, tedarikçi ya da her ikisi birden olması durumuna göre 120 ve 320 muhasebe hesaplarını oluşturur ve Cari Hesabı bu Muhasebe Hesaplarıyla ilişkilendirir. 

Muhasebe Hesaplarını oluşturmak için tıkladığınızda size aşağıdaki [ Muhasebe Hesabı Oluştur ] ekranı açılacak ve seçeneklere göre ileri diyerek devam edebileceksiniz.

Muhasebe Hesabı Oluştur

    Müşteri Başlangıç Hesabı: Bu Alana  120 [Alıcılar] hesabı seçilir. Bu seçim sonrasında Müşteri olarak seçilmiş bütün Cari Hesaplarınızın 120 ile başlayan hesapları oluşturulacaktır.

    Tedarikçi Başlangıç Hesabı: Bu Alana  320 [Satıcılar] hesabı seçilir. Bu seçim sonrasında Tedarikçi olarak seçilmiş bütün Cari Hesaplarınızın 320 ile başlayan hesapları oluşturulacaktır.

    Kodlama Biçimi: Cari Hesaplar için Muhasebe hesaplarını oluştururken hangi sıraya göre oluşturalacağını belirler. 

        Sıralı Oluştur: Kod sırasına göre müşteriler için 120.0001’den, tedarikçiler için 320.0001’den başlayarak muhasebe hesaplarını oluşturur.

        İline Göre Oluştur: İletişim bilgilerindeki Mektup Adresinin iline göre gruplayarak müşteriler için 120.[il plaka kodu].0001’den, tedarikçiler için 320.[il plaka kodu].0001’den başlayarak muhasebe hesaplarını oluşturur. Her il bilgisi için kendi içinde gruplanmış olur.

        Ticari İşlem Grubuna Göre: Cari Hesabı Ticari İşlem Grubuna göre gruplayarak muhasebe hesaplarını oluşturur. Müşteriler için 120.[XX].0001 formatında, tedarikçiler için ise 320.[XX].0001 formatında muhasebe hesapları oluşur.

Not: Eğer daha önceden oluşturulmuş muhasebe hesaplarında İl Plaka Kodlarından dolayı çakışma varsa Orkestra kesinlikle bunu dikkate alacak ve yeni hesap oluştururken muhasebe hesaplarının çakışmasına izin vermeyecektir. Ayrıca Orkestra kesinlikle önceden oluşturulmuş Muhasebe Hesaplarının da değişmesine izin vermeyecek, sadece Muhasebe Hesabı olmayan Cari Hesapları işleme katacak ve yaptığınız seçimlere göre hesapları oluşturacaktır.

Hesap Planı: Bu seçenek Yasal Kurumunuzda bir dönem bitip yeni bir dönem açtığınızda yeni dönemin muhasebe hesapları ile ilgilidir. 

    Önceki Hesabı Kullan: Yeni dönemde, önceki dönemin hesap planlarındaki muhasebe hesaplarının aynısını getirir. 

    Yeni Hesap Oluştur: Önceki dönemi dikkate almadan, yeni dönem için muhasebe hesaplarını yeniden oluşturur. Seçenekleri belirledikten sonra "ileri" tuşuna bastığınızda [ Muhasebe Hesabı Oluştur Seçim Ekranı ] gelecektir. Bu seçim ekranına sadece muhasebe hesabı oluşturulabilecek cariler listelenecektir. 

Muhasebe Hesabı Oluştur Seçim Ekranı

Bu ekranda seçim yapmadan “İleri” dediğinizde, listedeki tüm Cari Hesaplar için hesap oluşturmaya başlanacaktır. Sadece istediğiniz cariler için muhasebe hesaplarının oluşmasını istiyorsanız ilgili carileri seçip ileri diyebilirsiniz. Bu şekilde Orkestra önceki ekrandaki seçeneklere göre Muhasebe Hesaplarını oluşturmaya başlayacaktır. Eğer “İleri” demeden “Son” derseniz, işlem yapmadan pencere kapanacaktır.

Kodlama biçimi "İline Göre Oluştur" seçilmiş hesap oluşturma işlemi [ Muhasebe Hesabı Oluştur-2 ] ekranında görüntülenmektedir. 

Muhasebe Hesabı Oluştur-2

Bu aşamada ise size detaylı bir rapor sunulacak ve yapmaya çalıştığınız işlem için başarılı ve başarısız olan Cari Hesaplar sunulacaktır. 

Hem Müşteri hem de Tedarikçi olan ADA DANIŞMANLIK firmasında, mektup adresi Ankara olduğu için 120.06.0025 Müşteri Hesabı ve 320.06.0021 Tedarikçi Hesabı oluşturulmuştur. Bunun dışındaki diğer Cari Hesaplar için mektup adresi bilgilerinde “İl” bilgisi verilmediği için Cari hesaplar için Muhasebe hesapları oluşturulamamıştır. Cari Hesaplara İl bilgisini girmek için çıkmanıza gerek yok, bulunduğunuz ekran üzerinden Cari Hesaba tıklayarak İl bilgisini girerek kaydedebilir ve tekrar "Geri", "İleri" diyerek daha önce oluşturulamamış Cari Hesapların da Muhasebe Hesaplarını oluşturabilirsiniz. “Son” tuşuna bastığınızda işleminiz tamamlanacaktır.

İşlem tamamlandığında müşteri ya da tedarikçi olmalarına göre muhasebe hesapları aşağıdaki [ Cari Hesap Listesi ]gibi görüntülenecektir.

Cari Hesap Listesi