ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Çek ve Senetler

Çek: Genelde ticari olarak olarak kullanılan, ödemenin belirli bir vadeye göre takip edildiği, ödeme aracı olarak kullanılan, TTK'nın belirlediği kurallara göre düzenlenen kıymetli evraktır.

Senet: Kişinin-kurumun ödemeye borçlu olduğunu göstermek amacıyla iki kişi arasında düzenlenen bir evraktır. Ticarette senet; satılan veya alınan bir mal veya hizmetin tutarlarını peşin ödemeyip gelecek bir tarihte ödenmesi için düzenlenen belgedir.

Çek  Senet
Çek, diğer adıyla kambiyo senedi olup, paranın ödenmesi için emir niteliğindedir.Senet, bir durumun ispatını sağlayabilecek, sözün yazılı şekilde verilmesidir.
Ödemeyi alacak kişi ödemeyi bankadan tahsil eder.Ödemeyi senedi yazan kişi yapar.
Çekin karşılığı yok ise hukuki yollardan tahsil edilebilir.Senedin karşılığı yok ise yine hukuki yollarla tahsil edilebilir ama tahsil edilmesi daha zor bir durum haline gelebilir.
Bankadan alınır.Kırtasiyeden alınır.

Orkestra üzerinde çek senetlerinizi Öğe Ağacının Finans/Muhasebe bölümünden takip edebilirsiniz. Çek/Senetlerinizi kullanabilmek için öncelikle Banka Hesapları, Çek Hesapları gibi gerekli tanımları yapmanız gerekir.

Çek Hesapları

Çek Defterleri

Çek/Senet Kartları

Çek/Senet Bordroları

Çek/Senetlerde Sistem Ayarları