ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Finansal İşlemler Ekstre İçeri AlmakBanka Ekstresini İçeri Almak

Fiş Sihirbazı

[ Fiş Sihirbazı ] aracı ile elinizde bulunan Excel formatındaki ekstre dosyalarını orkestraya girebilirsiniz. Simgenin yanında bulunan ok işaretine tıkladığınızda gelen seçenekler şunlardır;

     Ekstre Kaydını İçeri Al: Ekstre dosyasını daha önceden Orkestraya eklediyseniz, bu ekstrenin içeri alınması için kullanılır.

     Dosyadan Ekstre İçeri Al: Yerel diskinizden Excel veya .csv dosyası olarak ekstreyi içeri almak istediğinizde bu seçeneği kullanabilirsiniz.

Orkestra sizden içeri almak istediğiniz ekstrenin Excel veya .csv dosyasını seçmenizi isteyecektir. Dosyayı seçtiğinizde özet bilgiler alt satırlarda listelenecektir.

Hesap Ekstresi İçeri Alma 1

Bu bölümde dikkat edilmesi gereken alanlardan bir tanesi Hesap Anahtarı alanıdır. Excel dosyasının içerisindeki hesaba ait IBAN numarası burada gösterilecektir. Buradaki IBAN numarasının Kasa-Banka Hesapları üzerinde Banka Detayları sekmesinde Hesap Anahtarı alanıyla eşleşmesi durumunda İleri dediğinizde Ekstre Hesabı alanına ilgili banka hesabı otomatik gelecektir. Bu konunun detayları Kurallar bölümündedir. 

Hesap Ekstresi İçeri Alma 2

Bilgileri kontrol edip [ Hesap Ekstresi İçeri Alma 1 ] “İleri” dediğinizde, ekstre dosyasının bilgileri satırlar halinde size listelenecektir. Açılan pencere [ Hesap Ekstresi İçeri Alma 2 ]  görselindeki gibidir. 

Ekstre Hesabı: Ekstre dosyasıyla ilgili işlemin yapılacağı parasal hesabı seçmek için kullanılır.

Durumu: Yapılan işlemin durumunu Taslak, Normal, Onaylı veya İptal Olarak kaydedebilirsiniz.

Satır Gruplama: Çok satırlı ekstre fişlerinde satırları gruplamak için kullanılır. Bu gruplama şekline göre Finansal İşlem Fişi ya da Fişleri oluşturulacaktır.

Birleştir: Gruplama yapmadan tüm satırları tek bir Finansal İşlem Fişinde toplar.

     Her Gün Ayrı: Günlere göre Gruplayıp her güne ayrı bir Finansal İşlem Fişi oluşturur.

     Her Hafta Ayrı: Haftalara göre gruplayıp her haftaya ayrı bir Finansal İşlem Fişi oluşturur.

     Her Ay Ayrı: Aylara göre gruplayıp her ay için ayrı bir Finansal İşlem Fişi oluşturur.

     Her Satır Ayrı: Gruplama yapmaz her bir satır için ayrı bir Finansal İşlem Fişi oluşturur.

Satır İşleme: İçinde hesap hareketi olan satırları filtrelemek için kullanılır. Tüm Satırlar ya da Sadece Hesap Girilmiş olarak seçebilirsiniz.

Bu seçenekleri amacınıza uygun şekilde belirleyebilirsiniz. Satırların kırmızı görünmesinin sebebi Parasal hesapların seçilmemiş olmasıdır. Sizin her bir satırın parasal hesabını ayrı ayrı seçmeniz gerekmektedir. Ekranda 7 satırlı bir ekstre fişi örnek olarak gösterilmektedir. Her bir satır için ilişkilendirilecek Cari firma seçildiğinde satır rengi siyaha dönecektir. Bütün satırlar siyah olduğunda “İleri” diyebileceksiniz.

Çok satırlı -örneğin 2000 satırlık bir ekstre dosyalarını içeri alırken her satır için parasal hesap seçmek mümkün değildir. Bu tip durumlar için kurallar tanımlayabilirsiniz.

Kurallar

Çözümle: [ Kurallar ] Ekranında yeni bir kural tanımlaması yapıldığında çözümle denilerek satırlar için parasal hesapların atanması yapılabilir.

      Boş Satırları Çözümle: Çözümleme işlemini sadece boş satırlar için var olan kurallara göre çalıştırır.

      Tüm Satırları Çözümle: Var olan tüm kurallara göre bütün satırlar için çözümleme yapar.

Ekstre İçeri Alma Yeni Kural Tanımlama

Yeni Kural[ Kurallar ] ekranında [ Ekstre İçeri Alma Yeni Kural Tanımlama ] ekranındaki gibi yeni kurallar tanımlayarak ekstrenin satırlarına parasal hesap atanması işlemini otomatik olarak yaptırabilirsiniz.

Banka Kartı: Orkestra girişini yapmak istediğiniz Excel dosyasının hangi bankaya ya da hesaba ait olduğunu bu bilgiye bakarak sorgulayacaktır. Banka Kartı veya Banka Hesabı bilgilerinden birinin doldurulması zorunludur. Bu sayede siz satırların olduğu sayfada Ekstre Hesabını seçtiğinizde ilgili kurallar çalışacak ve satırların parasal hesapları atanacaktır.

Açıklama Maskesi: Ekstre fişi ile ilgili filtreleme işlemi açıklama kısımlarına göre yapılacaktır. Burada yazdığınız kural filtresine göre satırları filtreden geçirecek ve ilgili satırlar için işlem yapacaktır. 

Kural Tanımlaması yapılırken düzenli ifadeler ( Regular Expressions) kullanılır. Buna göre açıklama satırlarına filtre değerleri girebilirsiniz. Örnek verecek olursak;

     *GELEN EFT* şeklinde bir kural tanımladığımızda, gelen ekstre içerisinde GELEN EFT geçen tüm satırları seçmiş olduğunuz kurala göre işleyecektir. 

Vereceğiniz kurallarla eğer isteseniz her bir Cari hesap için kural oluşturabilirsiniz. Seçtiğiniz Cari Hesabın kayıtları seçmiş olduğunuz kurala göre işlenecektir. 

Kayıt Durumu;

    Kullanımda: Kuralın kullanıma uygun olduğunu gösterir. 

    Kullanım Dışı: Herhangi bir sebepten dolayı bir kuralın çalışmamasını istediğinizde durumunu Kullanım Dışı olarak seçebilirsiniz.

Öncelik: Bir satırdaki veri birden fazla kural için sağlanıyorsa hangi kuralın öncelik sırasında çalışması gerektiğini belirlemek için kullanılır. Hiçbir ağırlık verilmediyse ve bir satır için birden fazla kural sağlanıyorsa Orkestra, satırların açıklama kısımlarını kontrol edecek ve ilk bulduğu kuraldan sonra ikinci satıra geçecektir.

Eşleme Türü

     Metin:

     Düzenli İfade:

Bundan sonraki işlemler filtreleme işlemleri için kullanılır.

Parasal İşlem Filtresi:

    Tüm İşlemler: Filtre tüm satırlara uygulanır.

    Para Girişi: Filtre sadece para girişi olan satırlara uygulanır.

     Para Çıkışı: Filtre sadece para çıkışı olan satırlara uygulanır.

İşlem Türü (+): Ekstrede bulunan işlemin işlem türü seçilir. Hesabımıza para girişi olan seçenekler açılır menüde mevcuttur.

İşlem Türü (-): Ekstrede bulunan işlemin işlem türü seçilir. Hesabımızdan para çıkışı olan seçenekler açılır menüde mevcuttur.

İşlem Hesabı: Filtreye uyan satırlar için hangi parasal hesabın seçileceğini belirler.

Ödeme Yöntemi: Eğer kuralda kullandığımız Açıklama Maskesi spesifik olarak tek bir işleme aitse bu işlemin ödeme yöntemini seçmemiz mantıklı olacaktır. Zira tek bir işleme tanımlanmış olduğu için ödeme yöntemi hep aynı olacaktır. 

Proje Hesabı: Eğer bir Proje için  olan Satış veya Satınalma işlemlerinizi ekstre üzerinde ayırt edebiliyorsanız kural tanımlarken ona uygun şekilde bir Açıklama Maskesi oluşturduktan sonra parasal hareketlerin pozitif veya negatif yönde Proje Hesabı bütçesine etki etmesini sağlayabilirsiniz. 

Çözümleme Yöntemi: Yüklenmiş olan Hesap Ekstresindeki bilgileri Orkestra üzerinde nasıl eşleştirme yapmak istediğinizi seçeceğiniz bölümdür. En çok kullanılan yöntem IBAN hesabı kullanılarak eşleştirme yapılmasıdır. Varsayılan olarak "Verilen Hesabı Kullan" seçeneği seçili olarak gelmektedir. 

Cari Anahtar Türü:

Kural Listesi: Daha önceden tanımlamış olduğunuz kuralları görüntülemek ve üzerlerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Bu ekran üzerinden de yeni kural tanımlanması mümkündür.

Kuralları tanımladıktan sonra Ekstre Hesabı alanına ilgili Kasa-Banka parasal hesabını seçtiğinizde kurallara uyan bütün eşlemeleri yapacaktır. Ekstre dosyasının olduğu Excel dosyasının içerisindeki IBAN numarasını Banka Hesaplarındaki Banka Detayları sekmesinde Hesap Anahtarı alanına yazdığınızda ekstre dosyasını seçtiğinizde, Orkestra ilgili banka hesabını seçecek ve buna uygun kuralları da çalıştıracaktır.