ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Proje Planları - Muhasebe

Proje Planları ekranındayken yeni Proje Planı oluşturmak için tıkladığınızda karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Proje Planı – Yeni Kayıt

Kod: Proje Planı için zorunlu olarak bir Kod alanı girmelidir.

Açıklama: Proje Planı ile ilgili açıklamalar buraya girilebilir. Zorunlu değildir.

Üst Hesap Bulma: Proje hesaplarının alt üst hesapları otomatik bulması için seçenekler belirlenir.

       Nokta(.) Ayıracı İle Otomatik: Proje Hesaplarının alt/üst hesap kırılımları “.” (nokta) ayracı ile belirlenir. Örneğin 100.001 hesabı 100 hesabının alt hesabıdır. 135.004.01.05 hesabı 135.004.01 hesabının alt hesabıdır.

       Tire (-) Ayıracı İle Otomatik: Proje Hesaplarının alt/üst hesap kırılımları “-” (tire) ayracı ile belirlenir. Örneğin 100-001 hesabı 100 hesabının alt hesabıdır. 135-004-01-05 hesabı 135-004-01 hesabının alt hesabıdır.

       Elle Seçilsin: Proje Hesaplarının üst hesabını manuel olarak seçerek belirlersiniz.


 


 

DETAYLAR SEKMESİ

Proje Planı oluşturulduktan sonra varsa diğer bilgileri Proje Planı üzerine girebilirsiniz. Detaylar sekmesine geçtiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir.

Detaylar Sekmesi

Detaylar sekmesinde bilgilerin çoğu bilgi amaçlıdır. Varsa ilgili alanları doldurabilirsiniz.

Başlangıç / Bitiş Tarihi: Proje Planları için Başlangıç ve Bitiş tarihlerini buradan girebilirsiniz.

Hakediş Yöntemi:

       Alt Hesapların Tamamlanma Oranına Göre:

       Bütçe Kalemlerinin İşlenme Oranı:

       Planlanan Zamana Göre:

       Yatırım Projesi:

Dosya No: Yaptığınız projenin varsa Dosya Numarasını metin olarak bu alana girebilirsiniz.

Müşteri Proje No: Yaptığınız projenin varsa Müşteri Proje Numarasını metin olarak bu alana girebilirsiniz.

Alt Yüklenici Proje No: Yaptığınız projenin varsa Alt Yüklenici Proje Numarasını metin olarak bu alana girebilirsiniz.

Proje Durumu: Proje Planlarınızın durumlarını takip etmek, gruplamak ya da raporlamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Proje Planına uygun olarak oluşturacağınız kartlarla projelerinizin durumlarını bu alandan seçebilirsiniz.

Proje Grubu: Proje Planlarınızı gruplamak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bu sayede gruplarına göre projelerinizi sınıflandırabilir, filtreleyebilir ya da raporlamada ayrı ayrı takip edebilirsiniz.

Proje Yöneticisi: Firmanız bünyesindeki Personellerden birisini Proje Planı ile ilişkilendirmek istediğinizde seçimi buradan yapabilirsiniz.

Müşteri: Projenin ilişkili olduğu müşteriyi Firma kartlarından buradan seçebilirsiniz.

Alt Yüklenici: Varsa projenin ilişkili olduğu alt yükleniciyi Firma kartlarından buradan seçebilirsiniz.

Notlar: Metin alanıdır. Projeniz ile ilgili varsa notlarınızı bu alana girebilirsiniz.


 

ADRES SEKMESİ

Adres Bilgileri Sekmesi

Proje Planınız ile ilgili adres bilgilerini bu sekmeden doldurabilirsiniz.


 

BAĞLANTILAR/EKLENTİLER SEKMESİ

Bağlantılar / Eklentiler Sekmesi

Proje Planlarınızla ilgili varsa eklentileri buradan ilişkilendirebilirsiniz.

Bağlantı/Eklentiler seçenekleriyle;

  • Web Bağlantısı (HTTP, HTTPS, FTP gibi web adresleri tanımlanır.),
  • Nesne Bağlantısı (Orkestra içerisinde tanımlı bir nesneye bağlantı oluşturur),
  • Dosya Yükleme (Yerel dosyalarınız eklenir ve ilişkilendirilir),
  • Tarayıcıdan Direkt Aktar (Taranan içerik dosya eklentisi olarak ilişkilendirilir),
  • Sunucu Dosya Bağlantısı (Orkestra sunucusu üzerindeki dosyalama sisteminden dosya ilişkilendirilir),
  • Sunucu Çoklu Dosya Bağlantısı (Sunucu üzerindeki birden fazla dosya bağlantısı yapılır)

Seçeneklerinden birisiyle bağlantı eklenti oluşturmanız mümkündür.

Bağlantılar / Eklentiler ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.


 

ÖZET BİLGİLER SEKMESİ

Proje Planı ile ilgili harcama tutarlarını gösteren özet bilgileri verir.

Özet Bilgiler Sekmesi

Alt taraftaki grafikte yapılan harcama tutarlarını tarihe göre görsel olarak gösterir.


 

PROJE PLANI ÖZET BİLGİLERİ

Bütçe Öğe Sayısı: Oluşturduğunuz Proje Planının Toplam Bütçesinin kaç proje hesabından oluştuğunun sayısını verir. Ana Proje Hesabına bütçe girildiyse burada sayılacaktır.

Harcama Öğe Sayısı: Proje Hesaplarından kaç tanesinden harcama yapıldığını gösterir. Hiç harcama yapılmayan projeler burada sayılmayacaktır.

Uyarı Limit Aşımı: Proje Hesaplarında Uyarı Limiti tanımlandıysa, bunlardan kaç tanesinin bu limiti aştığını gösterir. Tam limitinde duran harcamalar burada sayılmayacaktır.

Bütçe Limit Aşımı: Planlanan bütçeyi aşan hesapların sayısını gösterir. Planlanan bütçeye eşit olanlar sayılmayacaktır.

Harcama Tutarı: Proje Hesaplarının toplamında ne kadar harcandığını gösterir.

Toplam Bütçe: Proje Planı için ayrılan toplam bütçeyi gösterir. Proje Ana Hesaplarının, Planlanan Bütçelerinin toplamı olarak hesaplanır.

Proje Hesapları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Yukarıda görülen renkli gösterge ise “Harcama Tutarı / Toplam Bütçe” oranını görsel olarak göstermektedir.

 

 

DİZİN BAĞLANTISI SEKMESİ

Özet Bilgiler Sekmesi

Proje Planları ile ilgili biz dizin arşivi oluşturmak istiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz. Dizin bağlantısı oluşturmak ve detaylı bilgiler için tıklayın.


 

ÖZELLİKLER SEKMESİ

Proje Planlarınız ile ilgili olarak özel tanımlamalar ve bilgiler girmek isterseniz bu alanı kullanabilirsiniz. Tarih, Metin, Tekil Seçim, Çoklu Seçim, Sayısal Veri, Sayısal Liste, Mantıksal Değişken ve Program Nesnesi olarak ek özellik değerleri girmeniz mümkündür.

Özellik Değer Setleri ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.


 

EKLENTİLER SEKMESİ

Eklentiler Sekmesi

Eklentiler sekmesi altında bulunan seçenekler ile Proje Planınız ile ilgili diğer bilgilere ulaşabilirsiniz.

Muhasebe Fiş Satırları: Proje Planları ve Proje Hesaplarının masraf dağıtımları Muhasebe Fişlerinden hesaplanmaktadır. Muhasebe Fişinin satırlarında seçilen Proje hesabına göre bu Proje Planına ait tüm Muhasebe Fiş satırlarını gösterir.

Proje Planları Bütçe Dönemleri: Proje Planlarınız için bütçe Dönemlerini buradan oluşturabilirsiniz.

Yeni Bütçe Dönemi Oluşturma

 “Yeni” butonuna basarak manuel olarak bütçe dönemi oluşturabileceğiniz gibi “Toplu Dönem Oluştur” diyerek de aylık, haftalık ya da günlük periyotlarla bütçe dönemleri oluşturabilirsiniz.

Toplu Bütçe Dönemi Oluşturma

Proje Planları Poz Tanımları: Proje Planlarınız için Poz tanımlarını oluşturabilirsiniz. Başlangıç ve Bitiş Tarihleri oluşturarak Poz Tanımlarını oluşturabilirsiniz.

Tüm Görevler: Orkestra üzerinde Görev oluştururken Proje Hesabı seçilmesi durumunda Proje Planı ile alakalı olan görevler filtrelenmiş olarak buradan takip edilebilir.

Görev yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.