ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

ADAT Faizi Hesaplama

Vergi Usul Kanununa göre işletmeler günlük ihtiyacından fazla parayı kasalarında tutamazlar. Kasada duran paranın ortaklar tarafından şahsi menfaatler için kullanılmasını engellemek adına günlük ihtiyaç duyulacak Azami Bakiye dışında kalan miktar işletme kasasında olmamalıdır. Bu durumun süreklilik arz etmesi durumunda ise firmalar ADAT Faizi ödemektedir. Bu para İşletme kasasında âtıl durumda bulunan nakit paranın vergisi olarak da düşünülebilir.

Hesaplama yöntemi ise genel olarak kasada bulunan bakiyeden günlük ihtiyaç olan Azami bakiye düşüldükten sonra kalan miktara günlük olarak faiz uygulanır ve bunlar toplu olarak ödenir. Bu ödemeler uzun süre bekletilirse biriken miktar da Azami Bakiye seviyesini aşacağından ayrıca onun da ADAT Faizinin hesaplanması gerekecektir.

Orkestra Üzerinde Muhasebe Fişlerinde İşlem Sihirbazlarından ADAT Faizi Hesaplamayı tıkladığınızda size aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır.

ADAT Faizi Hesaplama

Hesaplama Tarihi: İşlemin yapıldığı gün buraya girilir. Mesai günleri seçilmelidir. Tatil günleri seçilemez. Buraya seçilen tarih Muhasebe Fişi oluştuğunda Fiş Zamanı olarak gelecektir. Sonradan da değiştirilmesi mümkündür.

Azami Bakiye: İşletmenin Kasasında duran günlük ihtiyacını karşılayacak miktar. Bu miktar firmalara ve çalıştıkları sektörlere göre değişkenlik göstermektedir. Buraya yazılan miktar Kasa Hesabındaki bakiyeden düşülecek kalan miktara göre ADAT Faizi hesaplamaları yapılacaktır.

Adat Dönem Başlangıcı: Adat Faizi hesaplayacağınız dönemin başlangıç tarihi buraya girilir.

Adat Dönem Sonu: Adat Faizi hesaplayacağınız dönemin sonu buraya girilir.

Faiz Oranı: Azami bakiyeyi aşan miktar için hesaplamalarda kullanılacak günlük faiz oranıdır.

Kaynak Hesap: ADAT Faizinin hesaplanması istenen Kasa Hesabı buradan seçilir.

Borçlu Hesap: Buraya seçilecek Muhasebe Hesabı işlem sonunda oluşacak Muhasebe Fişinin Borçlu hesabına getirilecektir. Boş bırakılması durumunda Muhasebe Fişi üzerinden de seçilebilir.

Alacaklı Hesap: Buraya seçilecek Muhasebe Hesabı işlem sonunda oluşacak Muhasebe Fişinin Alacaklı hesabına getirilecektir. Boş bırakılması durumunda Muhasebe Fişi üzerinden de seçilebilir.

KDV Hesabı: Alacak satırına getirilen KDV’nin hangi Muhasebe Hesabına yansıtılacağını belirtmek için kullanılır. Boş bırakılması durumunda Muhasebe Fişi üzerinden de seçilebilir.

KDV Kartı: Yapılan hesaplamanın sonucunda oluşan tutar için ayrıca KDV de ödenecekse buradan bir KDV Kartı seçilir. Bu durumda oluşan tutar üzerinden KDV hesaplanacak ve bu da Borçlu Hesaba yansıtılacaktır.

Gerekli bilgileri doldurduktan sonra "İleri" butonuna tıkladığınızda işlemler yapılacaktır.


 

ADAT FAİZİ HESAPLAMA ÖRNEK

ADAT Faizi hesaplaması aşağıdaki formüle göre yapılır.

(Kasa Bakiyesi – Azami Bakiye) * Faiz Oranı * Bekleyen Gün Sayısı / 360
Bundan sonra kasaya para girip çıktıkça da bakiyeler ve tarihler değişecektir.

Örnek olarak yapılan bu işlemde seçenekleri belirledikten sonra “İleri” dediğinizde Orkestra, 01.01.2018 ve 27.09.2018 tarihleri arası için Kasa Hesabındaki nakit hareketlerini inceleyecek ve buna göre ADAT Faizi hesaplayacak ve size sonucu gösteren aşağıdaki gibi bir ekran getirecektir.

ADAT Faizi Tutar

Burada hesaplanan miktar seçili kasa ve tarih bilgilerine göre 10.481,95 TL olarak belirlenmiştir. “Son” tıkladığınızda Adat Faizi Muhasebe Fişiniz oluşturulacaktır. Bilgileri kontrol ederek kaydedebilirsiniz.

“İleri” tıkladığınızda ise hesaplamalarda kullanılan değerler ile ilgili aşağıdaki gibi özet bir ekran açılacaktır. Bu, örnek bir çalışma olduğu için farklı tarihlerde Kasaya sadece nakit girişi olmuş ve buna göre tutarlar hesaplanmıştır.

ADAT Faizi Kaynak Hesaplar

Bu ekranda da “Son” dediğinizde aşağıdaki örnekteki gibi Muhasebe Fişi oluşacaktır.

ADAT Muhasebe Fişi

İlk hesaplama ekranında Alacak ve Borç Muhasebe hesapları seçilmediğinden, Muhasebe Fişinde de satırlarda Muhasebe Hesapları boş gelmiştir. Alacak ve Borç hesapları buradan da seçilebilir. Ayrıca KDV Kartı da seçili olmadığından KDV için ayrıca bir satır hesaplanmamıştır.

KDV Kartı olarak da %18’lik bir Kart seçimi olsaydı 10.481,95 * %18 = 1886,75 TL’lik bir alacak satırı daha eklenecek ve toplam borç da 12.368,70 olacaktı.