ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Üretim - Maliyet

ÜRETİM İŞLEMLERİNİN MALİYETLENDİRİLMESİ


Üretim işlemlerinin tamamlanması ardın öncelikle hammadde maliyetlerinin sonrasında genel üretim ve işçilik maliyetlerinin üretimi tamamlanan mamullere yüklenmesi gerekmektedir.

Üretim emirleri aracılığı ile oluşan mamullerin hammadde/yarımamul maliyetlerinin yüklenebilmesi için Üretim Emirleri listesinde yer alan “Maliyet” seçimi yapılır.

Şekil 1

Açılan Üretim Emri Maliyet Sihirbazında hangi üretim emirleri ürün hammadde maliyetlerinin oluşması isteniyor ise tek tek ya da filtrelenerek seçim yapılır ve İleri tıklanır.

Şekil 2

Maliyetlendirme İşlem Seçeneklerinde “Tekrarlama” ve Çalıştırma Yöntemi” belirlenerek İleri seçimi yapılır. Tekrarlamanın birden fazla yapılması içi içe üretimlerde sırasıyla maliyetlerin bir sonraki adıma aktarılması için gereklidir. Üretim aşamalarına göre tekrarlama sayısının belirlenmesi gerekmektedir.  

Şekil 3

İleri seçimi yapılınca açılan Onay penceresinde yapılan seçim ile maliyetlendirme işlemi başlar ya da iptal edilir.

Evet seçimi yapıldığı taktirde “Maliyet Çalıştırma Mesajları” altında yapılan işlemlerin loğları listelenmektedir. Kontroller tamamlandıktan sonra “Son” seçimi ile üretilen ürünlerin toplu bir şekilde hammadde/yarımamul maliyetlerinin yükleme işlemi tamamlanmaktadır.  

Şekil 4

İkinci aşamada ise muhasebe hesaplarında toplanan genel üretim ve işçilik giderlerinin üretilen mamullere yüklenmesidir.

Yükleminin yapılabilmesi için öncelikle hangi dönem için yükleme yapılacağının belirlenmesi gerekmektedir.

Yeni bir Maliyet Muhasebesi Dönem tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları’ na çift tıklanır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Maliyet Muhasebesi Dönemleri’ ne çift tıklanarak Maliyet Muhasebesi Dönemleri listesine erişilir. Yeni seçimi yapılır.

Şekil 5

Dönem Başlangıç ve Dönem Bitiş tarihi verilerek maliyet dönemi kayıt edilir ve Maliyet Dönemi Hesap durumları sekmesi açılır.

Maliyet Dönemi Hesap Durumları sekmesinde satırlar maliyet Hesap Maliyetlendirme Planları sonrasında otomatik olarak oluşmaktadır.

Maliyet Dönemi kayıt edildikten sonra Maliyet Hesap Gruplarının bir kereye mahsus tanımlanması gerekmektedir.

Yeni bir Maliyet Hesap Grubu tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları’ na çift tıklanır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Maliyet Hesapları Grupları’ na çift tıklanarak Maliyet Hesap Grupları listesine erişilir. Yeni seçimi yapılır.

Maliyet Hesap Grubu ile genel muhasebeden hangi hesap gruplarının dağıtıma tabi olacağı sisteme tanımlanmaktadır.

Şekil 6

Kod: Orkestra üzerinde benzersiz olması gereken alanlardan birisi “Kod” alanıdır. Buraya yazdığınız değer her bir tanım için farklı olmalı ve doldurulması zorunlu bir alandır.

Açıklama: Maliyet Hesapları Grubu ile alakalı olarak bir açıklama girmek için kullanılır. Genel olarak Kod mantıklı sıralama için kullanılırken açıklama kısmı kullanıcıların net anlayabileceği bir dil ile kullanılır.

Yetki Kodu: Bazı tanımların bütün kullanıcılar tarafından görülmesi istenmeyebilir. Burada tanımladığınız Yetki Kodu’na göre kullanıcıların tanımları görüp görmemesini sağlayabilirsiniz.

Kayıt Durumu: Kullanımda, Kullanım Dışı ve Bloke edilmiş seçeneklerinden oluşmaktadır.

Dağıtım Şablonu

Dağıtım Şablonu satırlarında muhasebe hesaplarından dağıtıma tabi tutulacak hesap aralıkları seçilmelidir. Tanım tüm aralıklar için satır bazlı oluşturulabilmektedir. Satırlarda direkt hesap seçimi ile de belli hesapların direkt dağıtıma tabi tutulması sağlanmaktadır. Tanım kayıt edildikten sonra Hesap Maliyetlendirme Planı tanımlanmalıdır.  

Yeni bir Hesap Maliyetlendirme Plan tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları’ na çift tıklanır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Hesap Maliyetlendirme Planları’ na çift tıklanarak Hesap Maliyetlendirme Planları listesine erişilir. Yeni seçimi yapılır.

Şekil 7

Genel sekmesinde bulunan Başlangıç ve Bitiş Tarihi tanım revize edileceği zaman kullanılmalıdır. Güncel tanımlarda Başlangıç ve Bitiş Tarihi girilmesine gerek bulunmamaktadır.

Hesaplama Yöntemi Firma ve İşyeri bazında yapılabilmektedir.

Şekil 8

Dağıtım Fişleri sekmesinde dağıtımın nasıl yapılacağının tanımlanması gerekmektedir. Gider Dağılımı, Kendi Giderleri, Faturalardan Getir ve Hesaplardan Getir seçeneklerinden oluşmaktadır.

Dağıtımın nasıl yapılacağı belirlenerek ilgili tanım seçimi yapılmalıdır. Kendi Gideri üzerinden dağıtım yapıldığında Kaynak Merkez ve Maliyet Hesap Grubu belirtilmelidir.

Şekil 9

Hesap Maliyetlendirme Planı tanımlandıktan sonra Maliyet Yükleme Planlarının tanımlanması gerekmektedir.

Yeni bir Hesap Maliyet Yükleme Plan tanımı yapmak için;

1- Genel Perspektifte, Üretim Kontrol seçilir.

2- Üretim Kontrol nesnelerinden Üretim Tanımları’ na çift tıklanır.

3- Üretim Tanımları nesnelerinden Hesap Yükleme Planları’ na çift tıklanarak Hesap Maliyet Yükleme Planları listesine erişilir. Yeni seçimi yapılır.

Şekil 10

Genel sekmesinde bulunan Başlangıç ve Bitiş Tarihi tanım revize edileceği zaman kullanılmalıdır. Güncel tanımlarda Başlangıç ve Bitiş Tarihi girilmesine gerek bulunmamaktadır. Dağıtım Fişleri listesinde yapılan tanım aracılığı ile dağıtımı planlanan giderlerin ne şekilde dağıtılacağı belirlenmektedir.

Şekil 11

Kaynak Merkez: Dağıtımı yapılacak Masraf Merkezi bu alandan belirlenmektedir.

Kaynak İşyeri: Dağıtımı hangi işyeri için yapılacak ise ilgili işyeri seçimi bu alana yapılabilmektedir.

Dağıtım Yüzdesi: Giderin ne kadarının dağıtılacağı dağıtım yüzdesi ile belirlenmektedir.

Sıralama Kodu: Dağıtımın belli bir sırada yapılması gerektiği durumlarda sıralama kodu tanımlanabilmektedir.

İşlem Parametreleri

İşyeri Bazlı: Evet ve Hayır seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Dağıtım Aracısı: Ürün ve İşlem Merkezi seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır. Ürün seçiminde direkt mamule, işlem merkezi seçiminde işlem merkezinden yapılan üretimlere dağıtım yapılmaktadır.

Dağıtım Hedefi: İş Emri Tamamlama, İş Emri, Üretim Emri ve Ana Çıktı Ürünü seçeneklerinden oluşmaktadır. İlgili dağıtım hedef seçimi bu alana yapılmalıdır.

Bölüştürme Kriteri: Baz Birim Miktarı, Satış Fiyatı, Alış Fiyatı ve İşlem Başı Bir Birim seçeneklerinden ilgili seçim yapılmalıdır.

Zaman Kriteri: Yok, İşlem Süresi, Hazırlık Süresi ve Toplam Süre seçeneklerinden oluşmaktadır. Zaman kriterine göre dağıtım yapılacağı durumlarda ilgili kriter seçimi yapılmalıdır.

İşlem Merkezi Ağırlık: Yok, Verimlilik, Bakım Onarım, İşçilik ve Diğer seçeneklerinden oluşmaktadır.

Hedef Ürün: Dağıtım belli bir ürün için yapılacak ise ilgili ürün seçimi bu alana yapılmalıdır.

Hedef İşlem Merkezi: Dağıtım belli bir işlem merkezine yapılacak ise ilgili işlem merkezi seçimi bu alana yapılmalıdır.

Hedef Operasyon: Dağıtım belli bir operasyon için yapılacak ise ilgili operasyon seçimi bu alana yapılmalıdır.  

Bu aşamadan sonra Maliyet Dönemi Hesap Dağıtımları yapılan tanımlara uygun oluşturulmaktadır. Bunun için Üretim Tanımları nesnelerinden Maliyet Dönemi Hesap Dağıtımları ‘nda Yeni seçimi yapılır.

Şekil 12

Maliyet Dönemi ve Dağıtım Planı seçilerek tanım kaydedildiğinde tanıma uygun satırlar Hesap Durumları altında otomatik olarak oluşmaktadır. Hesaplanan satırlardan gelen rakamlar kontrol edildikten sonra son aşama hesaplanan değerlerin üretilen mamul maliyetlerine yüklenmesidir.

Bunun için Üretim Tanımları nesnelerinden Maliyet Dönemine Yüklemeler nesnesi seçilmelidir.

Şekil 13

Maliyet Döneminde Yüklemeler listesinde Yeni seçimi yapılır. Maliyet Dönemi ve Yükleme Planı seçilip form kaydedildiğinde Maliyet Yükleme Satırları altında yapılan dağıtımlar listelenmektedir. İş emirlerine bağlı oluşan malzeme fişlerinde de dağıtılmış maliyetler otomatik olarak oluşmaktadır.

Dağıtımı Tamamlanmamış Hesaplar sekmesinde ise varsa dağıtılmamış satırlar listelenmektedir.

 

 

 

 

 

Maliyet Miktarı (Çıktı)