ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Logo Tanımları

Logo'da oluşturulan kayıtların, Orkestra içerisinde gösterildiği bölümdür. Logo içerisinde oluşturulan yada silinen her kayıt eş zamanlı olarak "Orkestra" içerisinde gösterilmektedir.

Logo'da oluşturulan kayıtlar, Orkestra içerisinde sadece "İnceleme" modunda gösterlmektedir.

 

Satış E-Faturaları

Logo Tanımları : Firmalar

Satınalma E-Faturaları

Hizmet Kartları

Döviz Türleri

Ödeme Planları

Sevkiyat Adresleri

Başlangıç Durumuna Çevirme

Muhasebe Kodlarını Yeniden Eşleştirme

Cari XML Uyarlama

Girdi Eşleme Kuralları

Çıktı Eşleme Kuralları

E-Fatura Uyarlamaları (İçeri Alma)

E-Fatura Uyarlamaları (Gönderim)

E-Fatura Uyarlamaları (XSLT: e-Fatura / e-Arşiv / EA İnternet / e-Müstahsil / e-İrsaliye)

E-Fatura Uyarlamaları (Betik Fatura)

E-fatura Uyarlamaları (Betik Satır)

E-Fatura Filtreleri

Logo Tanımları