ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Yükleme Tanımları

Orkestra E-Defter üzerinde oluşturulan Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Defter Beratları "FTP, FTP/SSH, Google Drive" gibi alanlara yedeklenebilir. Hangi özelliğin kullanarak yedekleme işlemi yapılacağı kullanıcıların isteğine bağlanmıştır.

Orkestra E-defter ilk açıldığında bağlatıların listelendiği ekran gelecektir. Bu alanda işlem yapılacak bağlantı tipi üzerinde Yükleme tanımları oluşturulabilir.

1- Yükleme tanımı yapılacak bağlantı seçildikten sonra üst tarafta bulunan "Değiştir" butonuna tıklayınız.

2- Gelen ekran üzerinde Yükleme Tanımları sekmesine geçiş yapınız.

3- Varsayılan olarak "FTP" gelecektir. Değiştirmek istenir FTP butonunu yanındaki "ok" simgesine tıklanarak istenilen yükleme tanımını seçiniz.

 FTP:

 FTP/SSH:

Google Drive

Google Drive yükleme tanımı seçilmesi durumunda oluşturalan Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Defter Beratları Google Drive hesabınıza gönderilecektir.

Erişim Kodu: Bu alanda oluşturularak erişim kodu için "Erişim Anahtarı Sihirbazı" kullanılır. Erişim anahtarı sihirbazına tıklandığında;

1- Gelen pencerede Google hesabınızla giriş yapınız.

2- Oturum açılırken gelen ekranda Okrestranın hesabına erişebilmesi için "Kabul Et" butonuna tıklayınız.

3- Bu işlemlerin ardından Erişim Kodu alanı otomatik olarak orkestra dolduracaktır.

Durumu: Yükleme tanımının kullanılabilmesi veya kullanım dışı bırakılması sağlanabilir.

  • Kullanımda: Yükleme tanımı oluşturulurken varsayılan olarak kullanımda seçeneği gelir. Yükleme tanımı kullanılmaya devam edilecek ise kullanımda seçeneği seçili olmalıdır.
  • Kullanım Dışı: Yükleme tanımı kullanılmak istenmez ise Kullanım Dışı özelliği seçilir.

Dosya Tipi: Oluşturulan dosyaların Google Drive üzerinde hangi formatta yedekleneceği belirlenir.

  • Zip Şifreli: Dosyalarınız Zip olarak ve Şifrelenerek yedeklenir (Zip Şifresi aynı ekranda "Zip Şifresi" alanından verilir).
  • Zip Dosyası: Dosyalarınız Zip dosyası halinde yedeklenir.
  • XML Dosyası: Dosyalarınız direk XML halleri ile yedeklenir.

Zip Şifresi: Dosya Tipi "Zip Şifreli" seçilmesi durumunda bu alandan Zip Dosyasının Şifresi belirlenir.

Hedef Dizin: Google Drive üzerinde Dosyalarınız yedekleneceği Dosya oluşturulur.

4- İlgili alanlar doldurulduktan sonra Kaydet butonuna tıklayınız.