ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

E-Defter İşlemleri

Orkestra E-Defter üzerinde oluşturulan Yevmiye Defteri veya Büyük Defterler işlem kaydı olarak "E-Defter İşlemleri" sekmesi altına listelenir.

Defterler oluşturulduğunda kayıtlar "E-defter İşlemleri" sekmesi altında listelenir.

Listeleme ekranı üzerinde Oluşturulan kayıtların hangi tarihler arasında olduğu, Hazırlanan Verileri "Sadece Yevmiye Defteri, Sadece Büyük Defter veya Yevmiye Defteri ve Büyük Defter", Oluşturuan Adı Soyadı ve Defterlerin yerel bilgisayarda kaydedilen Hedef klasör yolu gibi bilgiler görünmektedir.

E-Defter İşlemleri sekmesinde kayıtlar açılıp kontrol edilebilmektedir.

Genel Sekmesi: Bu alan üzerinde oluşturulan kayıt ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Hazırlanan Veriler: Hangi verilerin hazırlandığı bu alanda gösterilir. Sadece Yevmiye Defteri, Sadece Büyük Defter veya Yevmiye Defteri ve Büyük Defter gibi.

Oluşturan Adı Soyadı: Defteri oluşturan adı ve soyadı bilgisi gelir.

Hedef Klasör Yolu: Defter oluşturulduğunda, oluşturulan kayıtların yerel bilgisayarda nereye kaydedildiği bilgisi gelir.

Başlangıç Tarihi: Oluşturulan Defterin Başlangıç tarihi bilgisi gelir.

Bitiş Tarihi: Oluşturulan Defterin Bitiş tarihi bilgisi gelir.

E-Defter Dosyaları: Oluşturulan Defterler ve Beratları bu sekme üzerinde listelenir. İstenilen kayıtlar bu alan üzerinde açılıp kontrol edilebilir ve Yerel bilgisayara XML olarak kaydedilebilmektedir.

 E-Defter Dosyalarını Kaydetme

1- Orkestra E-Defter Üzerinde E-Defter Dosyaları sekmesine geçilir.

2- Yazdırılacak olan kayıt veya kayıtlar seçilir.

3- Üst menüde bulunan "Yerel Kaydet" butonuna tıklanır.

4- Gelen ekranda kaydın nereye kaydedileceği seçilir ve tamam butonuna tıklanır.

5- Seçilen kayıt belirtilen dosya üzerine XML olarak kayıt edilir.

Yerel Kaydet Butonu üzerindeki "Ok" simgesini tıklanarak farklı kaydetme seçenekleri kullanılabilmektedir.

  • Seçilecek Dizine Kaydet: Seçilen kaydın yerel bilgisayar üzerinde istediğimiz alana kaydetmemizi sağlar.
  • Varsayılan Dizine Kaydet: Defterler oluşturulurken seçilen "Hedef Klasör Yolu" üzerine kaydedilir.
  • Zip Olarak Kaydet: Seçilen kayıtların yerel bilgisayar üzerinde belirtilen yol üzerinde "Zip" dosyası olarak kaydedilmesini sağlar.

Yeni E-Defter Nasıl Oluşturulur?

GİB Beratı Yükle

E-Defter Dosyaları