ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

e-İrsaliye Sık Sorulan Sorular

1. E-İrsaliye kullanmaya başlayan mükellefler kağıt irsaliye düzenleyebilirler mi? Tüm sevk irsaliyeler e-İrsaliye olarak gönderilmek zorunda mı?

E-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin e-irsaliye geçiş tarihlerindeki ayın son gününden itibaren tüm müşterilerine e-irsaliye düzenlemesi zorunludur.

Malın alıcısı sevk sırasında bilinmeyen Muhtelif müşterilere e-irsaliye düzenleyecek olanlar TCKN/VKN alanına 5555555555 yazarak e-irsaliye düzenleyebilecektir.

Malın alıcısı biliniyorsa ve alıcı e-irsaliyeye kayıtlı değilse de yine elektronik ortamda e-irsaliye düzenlenecektir. Bu irsaliyeler “3900892152” VKN’li “Gelir İdaresi Başkanlığı e-İrsaliye Sanal Alıcı”sına gönderilecektir. Söz konusu alıcıya e-irsaliyeler iletilmeyeceği için kağıt çıktı yada e-posta yoluyla iletilmek suretiyle alıcıya teslim edilecektir.

2- İrsaliye tarihi ile sevk tarihi aynı yada ileri tarihli mi olmalıdır? İrsaliye tarihinden geçmiş bir tarih seçilebilir mi?

Fiili sevk tarihi ve zamanı irsaliye tarihi ile aynı yada ileri tarihli olabilir fakat istisnai hallerde (elektronik belgelerin kağıt ortamda düzenlenebileceği haller, 509 SN VUK GT. V.7. bölümde açıklanmıştır) matbu olarak sevk irsaliyesi düzenlenebiliyor. Bu durumun süreklilik arz etmemesi önemlidir.

3- Muhtelif müşteriler ibareli e-irsaliye düzenlenebilir mi?

 Teslim alınacak mal miktarının yada müşterinin sevkiyat başlangıcında bilinmediği durumlarda öncelikle muhtelif müşteriler ibaresi bulunan e-irsaliye düzenecektir. Fiili teslimat gerçekleşince teslim anında e-fatura / e-arşiv fatura yada müşteri adına yeni bir e-irsaliye düzenlenecektir.

4- Geçmiş tarihli e-irsaliye düzenlenebilir mi?

Geçmiş tarihli irsaliye göndermek fiili sevki yapılmış mallar yola çıktığında irsaliyenin bulundurulması zorunlu olduğu için mümkün değildir.

5- Aldığı malları e-irsaliyede yazdığı gibi tam olarak alan alıcı ne yapacaktır?

E-irsaliye kullanıcısı alıcılar KABUL yanıtı gönderebilemektedir. 7 gün içinde yanıt dönmezse kabul edilmiş sayılır. Fatura edilmesi gerekir.

6- Aldığı malları e-irsaliyede yazdığı gibi eksik olarak teslim alan alıcı ne yapacaktır?

E-irsaliye kullanıcısı alıcılar söz konusu mallarını eksik teslim aldılarsa teslim alıkları miktarı bildiren KISMİ KABUL yanıtı gönderebilemektedir. 7 gün içinde yanıt dönmezse kabul edilmiş sayılır.

7- Gönderilen e-irsaliyenin iptali mümkün müdür?

İrsaliye, satılan malların taşınması esnasında bulundurulması zorunlu evrak olduğu için mallar fiili olarak yola çıktığı andan itibaren iptal edilmesi söz konusu değildir. Ancak fiili sevki başlamamış, alıcısının yada muhteviyatındaki malların hatalı olması durumunda alıcının e-irsaliye red yanıtı vermesi mümkündür. Diğer durumlarda alıcı iade amaçlı malları tekrar göndericiye sevk edeceği için irsaliye düzenleyecektir.

8- Gönderilen e-irsaliyenin yanıtlanma süresi ne kadardır?

E-irsaliye yanıt süresi irsaliyenin faturalanma süresi olan 7 günü aşamaz.

9- Fatura kesiminden önce irsaliye kesmek zorunlu mudur?

Malın alıcıya teslim edilmek üzere taşınması yada taşıttırılması durumunda sevk irsaliyesinin düzenlenmesi ve taşımayı yapan taşıtta bulundurulması zorunludur. Fakat tüketim amacıyla nihai tüketiciye satılan mallarda sevk irsaliyesi aranmaz.

10- Taşıma sırasında e-irsaliyenin sadece karekodunun bulundurulması yeterli midir?

 Taşıma esnasında karekod bulundurulması yeterli değildir. Örnek çıktı yada elektronik belgenin denetim personeline gösterilmesi gerekmektedir.

11- Birden fazla müşteriye aynı araçla sevk yapılması durumunda tek irsaliye yeterli midir?

Aynı araçla olsada farklı kişi yada kurumlara sekiyat yapılacağından ayrı ayrı irsaliye kesilmesi gerekmektedir.

 

 

e-İr