ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Görev Projeleri

Birden çok kişinin işbirliği yapmasını gerektiren işlerde, birbiriyle etkileşim içinde olan işlerin görevlere ayrılmasında, belirlenen sürede bitirilmesi zorunlu işlerde proje tanımının doğru yapılması gerekmektedir. Proje Tanımının yapılması, projenin oluşturulmasında kilit bir noktadır. Bunun için görevlerde yer alacak projelerin ve projede yer alacak personellerin doğru seçilmesi gerekmektedir.

Proje Tanımı içerisinde Proje Yöneticisi ve proje elemanları yer almaktadır. Projede, projenin genel işleyişinden sorumlu bir proje yöneticisi olmak zorundadır. Proje yöneticisi, projeyi yürüteceği elemanları yani personelleri doğru seçmek ve projeyi takip etmekten sorumludur.

Aynı zamanada projenin belirli bir başlangıç ve bitiş zamanı da olmalıdır. Görevlere seçilen projelerde, projenin başlangıç ve bitiş tarihi görevi etkilememektedir ama işleyişin doğru takip edilebilmesi için projenin başlangıç ve bitiş tarihleri de doğru tanımlanmalıdır.

Proje yöneticisi, proje elemanlarını seçtikten sonra projenin genel tanımını yada proje ile ilgili notları da proje tanımında açıklamalıdır.