ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Tamamlanmış Görevler

Yetkili personellerin kendilerine yada diğer personellere atadıkları görev yada görevler, görevin işleyiş sürecindeki tüm aşamaları geçtiğinde tamamlanarak sonlandırılır.

Görevi bazen görevin sahibi bazen ise başka bir personel (yöneticiler) tamamlar. Eğer görevi başka bir personel tamamlamışsa (bu o personelin onayının gerektiğini gösterir) görev hem görev sahibinin hemde tamamlayan diğer personelin tamamlayan görevlerinde listelenir.

Her personel tamamladığı görevleri, kendi tamamlanmış görevler listeleme ekranında görebilir. Sistem Yöneticisi ise tüm personellerin tamamladığı görevleri listeleyebilir. Bu sayede personeller ile ilgili analizler yapmak daha da kolaylaşmıştır.

Tamamlanmış Görevlerin İnelenmesi