ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Süreç Nedir?

İş Süreci, bir kurumda çalışan insanların belirli bir sonuç elde etmek için emek, para, malzeme, teknoloji, iş bilgisi, iletişim, doküman kaynaklarını kullanarak gerçekleştirdiği birbiri ile ilişkili işlemler zinciridir.

Süreç adımı nedir ?

Süreç adımı, süreç içinde bir kişi, bir grup, bir alt süreç ya da bilgisayar uygulaması tarafından gerçekleştirilen münferit bir görevi ifade eder.

Her bir süreç adımı için şunların tanımlanmış olması beklenir:

  • İlgili adımı kimin/kimlerin gerçekleştireceği bilgisi
  • Sürecin nasıl devam edeceğini, bir sonraki adımın ne olacağını belirleyen aksiyonlar (süreci ilerletmek, başlangıç noktasına ya da belli bir adıma iade etmek, belli bir noktaya yönlendirmek, sonlandırmak... gibi)
  • Adımın tamamlanması için gereken süre ve sürenin aşımında uygulanacak yaklaşım (eskalasyon)

Geçiş Kapısı Nedir?

Süreç geçiş kapısı, sürecin ilerleyişi ile ilgili karar noktalarıdır. Kavşaklarda tipik süreç adımlarındaki gibi yapılacak işlemler yerine, alınacak kararlar vardır.

Her bir süreç kavşağı için şunların tanımlanmış olması beklenir:

  • Bir süreçte, birbirine paralel adımların bir noktada bir araya gelerek aynı rotayı izlemesi gereken durumlar. Örn: Satınalma sürecinde, en az 3 teklif toplandıktan sonra teklif değerlendirme adımına geçilmesi gibi
  • Aynı rotayı izleyerek gelen sürecin, bir noktada paralel adımlara ayrılması gereken durumlar. Bu adımlar “ya biri ya hepsi” şeklinde koşullara da bağlı olabilir. Örn: Satın alma sürecinde, 1000 TL’den küçük taleplerin sadece üst amir, 1000 TL’den büyük taleplerin bölüm müdürü tarafından da onaylanması gibi.

Alt süreç nedir ?

Daha büyük bir sürecin parçası olan süreçlere alt süreç denir. Alt süreçler, ana sürecin içinde, ana süreçteki adımlara paralel olarak gerçekleşebilir. Ya da ana süreç, alt süreç tamamlandıktan sonra kaldığı yerden devam eder.

Alt süreçlere 2 nedenle ihtiyaç vardır:

  • Süreç diğer bir süreç tarafından gerçekleştirilen bir fonksiyona ihtiyaç duyabilir. Örn: satın alma sürecinde, bütçesi olmayan taleplerin önce “Bütçe onayı” sürecinden geçmesi gibi.
  • Süreç çok büyük ve karmaşık olabilir. Örn: satın alma sürecinde, “Talep toplama”, “Teklif isteme ve değerlendirme” gibi alt süreçlerin ayrıca ele alınması gibi