ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Betik Hakkında Herşey

Betik Hakkında Herşey


Betik yazımı konusunu 5 ana başlık altında inceleyebiliriz. Bu başlıklar şu şekilde sıralanabilir.

1. Değişken Tanımlama (String, integer, long, BigDecimal, double, boolean)

2. Özel Değişkenler ( $F{ }, $V{ }, $C{ }, $P{ } )

3. Betik ile Alanlara Ulaşım ($F{ } hakkında detaylar)

4. Faydalı Yardımcı Fonksiyonlar (MathUtil, DateUtil, StringUtil)

5. Sözlük Kullanımı

 

 

 

 

 

Değişken Tanımlama Nasıl Yapılır?

Değişken Tanımlama Kullanım Şekli

Özel Değişkenler Nedir ve Nasıl Tanımlanır?

Özel Değişkenlerin Kullanımı

Betik Kullanarak Alanlara Ulaşım Nasıl Sağlanır?

Betik Kullanarak Alanlara Ulaşım

Faydalı Yardımcı Fonksiyonlar Nasıl Kullanılır?

Faydalı Yardımcı Fonksiyonların Kullanımı

Sözlük Nedir ve Nasıl Kullanılır?

Sözlük Kullanımı

Örnek Betikler