ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Tablo Adı ve Nesne Adının Bulunması

Orkestra’da kullanılan SQL dili de hem anlaşılır hem de kolaydır.
Veri Derleme Sorgularının temeli gayet basittir. İki soruya cevap vermeniz gerekir;

  1. Neyi görmek istiyorsun?
  2. Aradığın veri nerede?

Bu soruların cevaplarını belirledikten sonra aradığınız veriye daha net ulaşabilirsiniz.

Örnek bir SQL kodunun çalışma şekli şudur;

SELECT alan1,alan2,alan3 from tablo_adi

Bu iki veri doğru girildikten sonra yazılacak filtrelerle veri sağlıklı bir şekilde analiz edilebilir.
Bir SQL sorgusu yazılırken en önemli nokta, raporun nereden başlayacağıdır. İstenen rapora göre doğru nesneden başlamak işin büyük kısmını çözer.
Aradığınız nesneyi bulmak için from  komutundan sonra CTRL+Space tuşuna basarsanız size gelmesi muhtemel nesneler gösterilecektir.
Örneğin, Cari Firmalarla alakalı rapor almak istediğimiz bir SQL sorgusu yazmak istediğimizde, from  komutundan sonra CTRL+Space tuşlarına basarsak bize gösterilen tabloların içerisinden Cari Firmalar tablosunu bulmamız gerekir.
Bu tabloların Orkestradaki tanımlı adları ve Türkçe karşılıkları yanlarında yazılmıştır. Bunlardan size gerekli olanı listeden seçebilirsiniz.

Sorgu Tablosunun Seçilmesi

from komutundan sonra tablo adı yazılır ve bir boşluk bırakarak (araya as de yazılabilir), o tabloya vereceğimiz kısa ad girilir.

SELECT cari.code from FinParty as cari
SELECT cari.code from FinParty cari