ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Neden Veri Derleme (SQL) Sorguları Kullanıyoruz?

Veritabanları bir veritabanı programı tarafından okunur, düzenlenir o veritabanındaki bilgiler üzerinde değişiklik yapılır.
Orkestrada da bu verilerin listelenmesi filtrelenmesi raporlaması ve analiz edilmesi için “Veri Derleme Sorguları”nı kullanabilirsiniz.

  • Standart raporlama araçlarıyla alınamayan raporlarda,
  • Sorguya konu verilerin excel’e aktarılması gerektiğinde,
  • Pivot Tablo (excel) ile dinamik raporlama kullanılacağı zaman,
  • Odata raporu almak istendiğinde,
  • Hızlı bir şekilde rapor almak istendiğinde Veri Derleme Sorguları kullanılabilir.

Burada önemli bir nokta kurgunun doğru yapılmasıdır. Nereden başlanacağına doğru karar verilmesi, raporlamada büyük önem arz eder. Ayrıca hangi verinin filtrelenmek ve neye göre listelenmek istediğini kullanıcının programa bildirmesi gerekir. İşte bu noktada Veri Derleme Sorguları devreye giriyor.