ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Veri Sütunlarının Oluşturulması

Bu aşamada sorgudan hangi verileri istediğimizi yazıyoruz.

İstenen verinin çağrılmasında SQL büyük bir kolaylık sağlar, çok satır veriyi ve sütunları çağırmada bir sınır yoktur.

select 
cari.code as CARI_KOD,
cari.description as CARI_ACIKLAMA
from FinParty cari

Burada cari.code derken ilgili nesnenin “Kod”u, cari.description derken de nesnenin “Açıklama”sı çağrılmış oluyor. Aradaki as komutundan sonra ise bu değerin sütunlarda hangi başlıkla gösterilmek istendiği yazılmıştır. Kullanıcı istediği metni girebilir.

Bu sorgunun çıktısı aşağıda gösterilmiştir.

Önizleme


Bu sorguyla daha önceden Orkestraya tanımlı bütün carileri dönem firma ayrımı gözetmeden tek seferde sorguluyoruz. Filtreleme işlemleri ise daha ilerde işlenecektir.