ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Verilerin Sıralanması

Yaptığınız bir SQL sorgusunda, listelenmiş verileri istediğiniz şekilde sıralayabilirsiniz. Bunun için order by komutu kullanılır. Sorgunun en sonuna order by yazdıktan sonra sıralanmasını istediğimiz sütunun adını yazarsak, o sütuna göre verilerimiz sıralanmış olarak gelir.

select 
cari.reference as KAYIT_NO,
cari.code as CARI_KOD,
cari.description as CARI_ACIKLAMA,
cari.creationTime as OLUSTURMA_ZAMANI
from FinParty cari
where cari.entity = :entity_reference
order by cari.reference

Yukarıdaki kodları sorgu sayfasına yazdığımızda, bize yandaki gibi “KAYIT_NO” suna göre küçükten büyüğe doğru sıralanmış sorgular gelecektir.

Sıralama - Kayıt No

Bunun gibi herhangi bir sütun için de sıralama yapılabilir.

order by cari.reference
order by cari.code
order by cari.description
order by cari.creationTime

 • Sıralamayı artan değil de azalan şekilde yapmak için de sütun isminden sonra desc  yazılır.
  select 
  cari.reference as KAYIT_NO,
  cari.code as CARI_KOD,
  cari.description as CARI_ACIKLAMA,
  cari.creationTime as OLUSTURMA_ZAMANI
  from FinParty cari
  where cari.entity = :entity_reference
  order by cari.creationTime desc
Sıralama - Tarih

Görüldüğü gibi oluşturma zamanına göre büyükten küçüğe doğru veriler sıralanmıştır.
Sıralama sayısal olmayan değerler için ise alfabetik olarak yapılır.