ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

SQL Sorgusunun ODATAya Uygun Hale Getirilmesi

SQL sorgusu açıldıktan sonra önce “Detaylar” sekmesi açılır ve burada görünen 3 seçenek işaretlenir ve kaydedilir.

Sorguya ODATA Yetkisinin Verilmesi

Kayıt işleminden sonra “Veri Derleme Sorgu Yetkileri” sekmesi açılır.
Aşağıdaki işlemler sırasıyla yapılır.

Sorguya Kullanıcının Yetkisinin Verilmesi

Bütün pencereler Kaydedilerek kapatılır, işlem sonlandırılır.