ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra'da dizin, windowsunuzda bulunan klasörler ile aynı görevi görmektedir. Her kök klasörde istenilen sayıda dizin oluşturulabilir. Oluşturulan dizinlerin altına oluşturulan dizinlere ise "Alt Dizin" denilmektedir.

Oluşturulan dizinlerin özelliklerine baktığınızda; dizin adı, kayıt numarası, oluşturulma tarihi, oluşturan kullanıcı, öznitelikler, dizine ait yetkiler, erişim kuralları gibi bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Dizinlere verilen yetkiler dizinlerin altında bulunan tüm alt dizin ve dosyalar için geçerli olacaktır. Örneğin bir dizinde tüm kullanıcılar için "Silme" yetkisini kaldırırsanız, o dizin altında kaç adet alt dizin ve dosya olursa olsun tüm dosyalar için silme yetkisi kaldırılmış olacaktır.

Eğer dizinleri "Yerel Kaydetme" yetkiniz varsa istediğiniz dizini altındaki alt dizin ve dosyalarla beraber bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Dizinlerin kayıt numarası dışındaki tüm özelliklerini yetkileriniz dahilinde değiştirebilirsiniz.

Erişim kuralları sayesinde, kullanıcıların şirket içinden ve dışından dizinlere ulaşmasınızı sınırlayabilirsiniz. Örnek: Standart çalışan yetkisine sahip kişiler teknik servis belgelerine sadece şirket içerisinden çalışma saatleri içerisinde ulaşabilir.

 

 

Dizin Nasıl Oluşturulur?

Oluşturulan Dizinler Nasıl Silinir?

Dizin / Dosya Adları Nasıl Değiştirilir?

Dizinlerin Gizlenmesi ve Gösterilmesi

Dizin Özellikleri

Dizin/Dosya Seçenekleri

Dizin İstatistiklerinin Görüntülenmesi

Dizinlere Güvenlik Ayarı Eklemek

Yeni Dizin Kısayolu Nasıl Oluşturulur?