ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Maliyet Güncelleme Dönemleri

Maliyet Sihirbazı


 

“Ürün Yönetimi” altında bulunan “Malzeme Maliyet Dönemleri” alanında “Maliyet Sihirbazı” bulunmaktadır. Bu alandan Maliyet Sihirbazını çalıştırarak maliyetlendirilecek ürünleri seçebilir ve topluca maliyetlendirebiliriz. Maliyet dönemlerini kapatabilir, fişlerin yeniden hesaplanmasını sağlayabilir, ambar ve maliyet grubuna göre maliyetlendirme işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz.

Kapattığımız maliyet dönemlerini geri açmak istiyorsak Maliyet Dönemi Geri Açma Sihirbazını kullanabiliriz.

Seçtiğimiz Maliyet dönemlerinin yeniden hesaplanmasını istiyorsak, Seçili Maliyet Dönemlerini Yeniden Hesapla seçeneğini kullanabiliriz.