ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Mümessil Harcamaları

Tıbbi Satış Otomasyonu Modülündeki nesnelere ek olarak "Mümessil Harcamaları" eklenmiştir. Mümessil Harcamalarını yetkiler dahilinde mümessilin kendisi yada Ürün Yöneticisi oluşturabilir.
Pazarlama faliyetleri sırasında yapılan doktor ve klinik yatırımları ve masrafları sistem içerisinde kayıt edilebilmektedir. Bu sayede herhangi bir doktora, kliniğe, hastaneye, ürüne veya ürün grubuna yapılan yatırımlar raporlanabilmektedir.

Alınan tüm raporlarda IMS kodu üzerinden arama ve gruplama yapılabilmektedir. Şirket bilgilerinin korunması, yıllar içerisinde oluşturulan şirket bilgilerinin çalışanlar tarafından yetkisiz biçimde alınası ve başka ortamlara aktarılması ( Cd, Flash disk, Yazıcı Çıktısı v.b.) yetkiler verilmesi ile engellenmiştir.

Yeni Haracama kaydı oluşturmak için "Mümessil Haracalarına" tıklanır ve açılan listeleme ekranında bulunan menüde "Yeni" butonuna tıklanarak işleme devam edilir.

Açılan "Yeni Kayıt Mümessil Harcaması" ekranında bulunan alanların eksiksiz ve doğru doldurulması gerekmektedir. Haracama yapılan mümessil ve doktor ilgili alanları sonunda bulunan simgesine tıklanarak listeden seçilebilir.
Eklenen dokorun ziyaret yeri iletişim adresleri aşağıdaki alanlara otomatik olarak  eklenecektir. Doktorun iletişim bilgilerinde hastane yada muayehane blgisi yoksa ilgili alan boş kalacaktır.

Varsa ürünün bağlı olduğu alt grup,  harcama tipi ve tutarı da doldurulduktan sonra yapılan harcama klinik yatırımı ise "Evet" yada "Hayır" seçeneklerinden biri seçilir. Mümessilin ilgili güne ait eklemek istediği notlar/açıklamalar var ise "Notlar" alanı kullanılabilir.