ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Tıbbi satış otomasyonu içerisinde kullanılacak alanların ( klinik tipi, doktor ünvanı, anabilim dalı, v.b. ) tanımlandığı alanlardır. Kayıtlar güncelleneceği zaman, tanımlar alanında bulunan nesnelerden güncellenmektedir.

Her nesne için oluşturulan kayıtları buradan listeleyebilirsiniz.

Doktor Görevleri

Doktor İhtisasları

Doktor Unvanları

Hastane Tipleri

Anabilim Dalları

Genel Reçete Potansiyelleri

Ürün Reçete Potansiyelleri

Doktor Ürün Potansiyelleri

Klinik Ürün Potansiyelleri

Çalışma Planı Tipleri

Görüşme Tipleri

Materyal Tipleri

Harcama Tipleri