ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Tanımlar ve Ayarlar

Orkestra E-Posta Hesabı Nasıl Kurulur?

Orkestra'da Hotmail, Gmail, Yahoo Hesabı Nasıl Tanımlanır?

Posta Kategorisi

Posta Okuma İzi

Gönder/Al Süresini Ayarlamak

Karşıdan Gelen "Okundu" İsteklerini Otomatik Kabul Etme/ Reddetme

Varsayılan Yazı Tipi ve Büyüklüğünün Belirlenmesi

Cevap, İlet ve Okundu Bilgisi Ön Ek Ayarları

Posta Dizin Kuralı

E-Posta Adresleri

Okundu İstemi Gönderilmesinin Tercihe Bağlanması

Posta Otomatik İşlemleri

Posta Mesajları

Kullanıcı E-posta Rehberi Oluştur / Güncelle

E-postalara İmza Nasıl Eklenir?

Varsayılan E-Posta Hesabı ve İmza Tanımlamak

Cevapla ve İlet Mesajlarına İmza Eklemek

Mesaj Dizinini Kopyala

Gelişmiş Mesaj Kopyalama