ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Cevap, İlet ve Okundu Bilgisi Ön Ek Ayarları

E-posta gönderileri cevaplandığı, iletildiği veya okundu bilgisi alındığı zaman mesaj başlığının yanında yer alan "Ön Ek" İngilizce olarak oluşturulmaktadır. Ama kullanıcılar isterlerse bu ön ek metinlerini değiştirebilirler.

Ayarları değiştirmek için;

1- Araçlar menüsünden, Tercihler (Alt+P) komutu seçilir.

2- E-Postada bulunan "Sabit Metinlere" tıklandığında Cevaplama, İlet ve Okundu Ön Ekleri istenilen şekilde tanımlanabilir.

3- Tercihler kayıt edildiği andan itibaren e-posta gönderilerine uygulanacaktır.

Aşağıdaki örneklerde e-posta gönderisinde "Cevapla" seçeneği seçilerek mailler gönderilmeye hazırlanmıştır. Solda bulunan e-posta gönderisinde Tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Tercihlerden "Cevapla Ön Eki" değiştirilen mail ise sağda yer almaktadır.

NOT: Orkestra Tercihlerde yapılan değişiklikler "Web Postada" da geçerli olmaktadır. Ancak Web Postanız açıkken tercihlerde bir değişiklik yapmışsanız, değişikliklerin geçerli olabilmesi için Web postada oturumunuzu güncellemeniz gerekmektedir.