ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Okundu Bilgisini Yanıtlama

Bayrak Tipi Eklemek

Mesaj Alıcısının Gizlenmesi

Maillere Öncelik Bilgisi Nasıl Eklenir?

Eklentilerin Kayıt Edilmesi

Eklentilerin, Eklenti Ağacından Kayıt Edilmesi

E-Posta Dizin Nasıl Oluşturulur?

e-Posta İçeriğinde Arama Nasıl Yapılır?

Maillerde Sıralama ve Gruplama Nasıl Yapılır?

Maillerin Faaliyetlerde Listelenmesi

Maillere Katılımcı/İlgili Kişi Eklemek

E-Postalara Katagori Nasıl Eklenir?

Dizin İstatistikleri

Eklentileri Sunucuya Kayıt Edebilme

Yeni Posta Nasıl Gönderilir?

Dağıtım Listelerine E-Posta Gönderebilme

Okundu Bilgisi İsteme