ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Veri Dilimleyici

Veri Dilimleyici Rapor Sayfası içerisinde aslında filtre kullanılması için oluşturulur. Veri Derleme Sorgumuza eklediğimiz parametrede (tarih, cari, ürün, vb…) kullanılan filtreyi Veri Dilimleyici içerisinde de tanımlayarak Rapor Sayfasında kullanabiliriz.

Veri Dilimleyici içerisinde filtreyi tanımlamak için ilk olarak açılır liste içerisinden Veri Dilimleyici seçilmelidir.

 

Yapılan seçimden sonra açılan ekranda ilk önce bir kod ve isteğe göre açıklama tanımlanmalıdır. Ekran Genel ve Detaylar olmak üzere 2 ayrı sekmeden oluşmaktadır. Genel sekmesinde ilk olarak veri türü seçimi yapılmalıdır.

 

Veri Türü içerisinde Tarih, Tarih/Zaman, Sayısal, Seçim, Veri Listesi, Veri Seçimi başlıkları bulunmaktadır. Bunlar rapor sayfasında oluşturulacak olan filtrenin türünü belirlemektedir. Tarih filtresi kullanılacaksa Tarih, cari listesinden cari seçimi yapılarak filtre oluşturulacaksa Veri Listesi kullanılabilir.

Veri Sınıfı ise parametre ile uygun olarak hangi nesne (Ambar, Cari, Ürün) için filtre uygulanacaksa o nesnenin seçimi yapılmalıdır.

Filtre Anahtarında parametrede tanımlamış olduğumuz filtrede kullanılan nesne (cari, urun...) yazılır.

Varsayılan Operatör bölümünde seçmiş olduğumuz Veri Türüne uygun olarak Rapor Sayfasında filtreleri nasıl uygulanacağı belirlenir. Veri Türünü Tarih seçersek Varsayılan Operatör içerisinde Aralık İçinde, Eşit Değildir, Büyüktür, vb.… seçenekler listelenmektedir. Eğer Veri Türü olarak Veri Listesi seçilirse Operatör seçiminde Eşittir veya Eşit Değildir kullanılmaktadır.

Rapor Sayfası içerisine eklenmese bile bilgi olarak seçimi yapıldığında BI Raporu ekranında görünebilir.