ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Kullanıcı tercihlerinin ve ayarların yapıldığı ekrandır.

Yazılım indirme işlemleri tercihe bağlı olarak bu ekran üzerinden yapılabilmektedir.

 

 

Ambar değişikliği ve ilk kurulumdan sonra ambar seçimi bu ekrandan yapılabilmektedir.