ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Aynı Faturada, Aynı Lot'a Ait ürünlerin Birleştirelerek Gösterilmesi


Sürüm: 1490
Tarih : 25.03.2020 00:00
Kısa Açıklama :
 

SÜRÜM NOTLARI


Oluşturulan satış faturaları içerisinde aynı lot bilgisine sahip birden fazla satır bulunuyorsa ve e-Fatura gönderirken bu satırların birleştirilerek gönderilmesi istenise,

Öncelikli olarak birleştirme yapıalcak ürün kartı açılır.
Ürün kartı içerinden "Gruplama" sekmesine geçiş yapılır.
Lotlu Satırlarını Birleştir seçeneklerinden "Aynı Lotları" seçilir ve ürün kartı kayıt edilir.

Sonrasında " Yasal Kurum" nesnesinden işlem yapılacak kurum seçilir.

İlgili Yasal kurum kartından  "Eklentiler" sekmesine geçiş yapılır ve "e-Fatura Uyarlamaları" ekranı açılır.

İlgili Uyarlama içerisinde "Satır Birleştirme" özelliği belirlenir ve kayıt edilir.

Bu iki seçim soonrasında oluşturulan e-Faturalarda, belirleiğiniz özelliklere göre ürünlerinizin miktarları birleştirilerek gösterilecektir.