ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra ERP / Orkestra Ticari Yönetim Sistemi

İhtiyaç ve İsteklerinizi Karşılayan
Doğru Çözümler

Verimli Ekip, Verimli Şirket


Orkestra, firmaların bilgilerini koruyan, verimliliklerini arttıran ve maliyetlerini düşüren Bütünleşik Akıllı İş Platformu'dur.

Bütünleşik yapısı ile şirketinizin tüm istek ve ihtiyaçlarını tek bir program içerisinde karşılamaktadır.

E-Postadan görev yönetimine, siparişten üretime şirketlerin ihtiyacı olan tüm süreçler Orkestra içerisinde çalıştırılmaktadır. 

Kullanıcılara göre uyarlanabilen, kullanımı kolay ara yüzleri ve sınırsız raporlama imkanları ile kullanıcılarına verimli bir çalışma ortamı sunmaktadır. 

Diğer ERP programlardan Orkestra'ya geçiş yapılması durumunda eski veriler Orkestra'ya web servisler üzerinden hatasız ve kontrollü olarak aktarılabilmektedir. 

 

Tek bir uygulama ile şirketinizi
her yerden yönetin

Orkestra ERP İçerisinde Neler Var ?


Kurumsal Kaynal Planlaması - Satış
Satış

Satış Fırsatları,Teklif, Rezervasyon, Sipariş, Sözleşme, İrsaliye, Fatura (E-Fatura, E-Arşiv, E-İhracat) 

Kurumsal Kaynal Planlaması - ERP - Satınalma
Satınalma

Satınalma Talepleri, Talep Karşılama, Teklif, Sipariş, Sözleşme, İrsaliye, Fatura, Tedarikçi Değerlendirme

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması - Finans
Finans

Kasa, Banka, Çek, Senet, Kambiyo İşlemleri, Kur farkı, Banka Entegrasyonları, Nakit Planlama, Dönem Bağımsız Cari Takip ve Nakit Akışı

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Muhasebe
Muhasebe

Genel Muhasebe, Sabit Kıymet, ADAT, Kur Farkı, Yansıtma, Beyannameler, E-Defter 

Kurumsal Kaynal Planlaması - Satış
Üretim

Ürün Reçeteleri (BOM), Üretim Alanları, İş İstasyonları, Operasyonlar, Aktiviteler, Maliyetlendirme, Üretim Emirleri, Süreç Bazlı Üretim, Standart Üretim, Hızlı Üretim, Reçetesiz Üretim, Proje Bazlı Üretim 

Kurumsal Kaynal Planlaması - ERP - Satınalma
Ürün Yönetimi

Ürün, Hizmet, Karma Koli, Uyarlanabilir Ürün, Depozito, Sanal Ürün, Varyant, Malzeme Sınıfları, Seviye Kontrolleri, Fiyat Tarihçesi, Ürün Anahtarları, Reçete Atamaları, Alternatif Ürünler, Ürün İlişkileri, Seri ve Lot Takibi, Çoklu Sınıf Bağlantısı, Detaylı Fiyat Kartları  

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması - Finans
Maliyet

FIFO, Dönem Ortalaması ve Hareketli Ortalama ile Maliyetlendirme, Otomatik Gerçek Zamanlı Maliyet Hesabı, Ürün Bazında Maliyetlendirme (Yalın, KDV Dahil, Ek Vergiler Dahil, Brüt), Maliyet Dağıtım Fişleri (Tutar, Miktar, Ağırlık ve Hacim Üzerinden Dağıtım), Malzeme Fişi ve Fatura Üzerinden Maliyet Görüntüleme

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Muhasebe
Servis / Bakım

Servis İş Emirleri, Araç/Taşıt/Bina Tanımları, Parça ve İşçilik Satır Bilgileri, Satır Bazında İşlem Yapan Personel Bilgisi, Sayaçlar, Müşteri İstek Alımları, Servise Özel Faturalandırma, Garanti Takibi

Kurumsal Kaynal Planlaması  - Risk Yönetimi
Risk Yönetimi

Cari ve Grup Şirketler Bazında Risk Takibi, Risk Katılım Oranları, Bir Çok Parametreye Göre Risk Limitleri ve Uygulanacak İşlem Seçimi, Firmanıza Özel Sınırsız Risk Hesaplama Formülleri, İşlemler Sırasında Gerçek Zamanlı İşlem Kontrolü

Kurumsal Kaynal Planlaması - ERP - Banka Kredileri
Banka Kredileri

Vadeli, Spot ve Rotatif Kredi Girişleri, Otomatik Ödeme Oluşturma, Otomatik BCH Kredi Ödeme Hesabı, Otomatik Muhasebeleştirme, Kredi Ödemelerinin Otomatik Planlarının ve Nakit Akışı

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması - Adres Yönetimi
Adres Yönetimi

Firma, İlgili Kişiler ve Bağlantılar, Adres Telefon ve İrtibat Bilgileri, Gönderi Tercihleri, Ticari Bilgiler, Notlar, Sınırsız Dosya ve Nesne Bağlantısı, Sınırsız Kategori

 Gönderiler, Faaliyetler, İlgili Dosyalar, Özellik Seti

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Faaliyetler
İnsan Kaynakları

İzin İşlemleri, Günlük Çalışma Bilgileri, Mesai Bilgileri, Puantaj Dönemleri, Personel Bordroları, Personel Avansları,  İK Tanımları, İK Hareketleri, İK İşlem Satırları, Personel Bilgi Kayıtları

Kurumsal Kaynal Planlaması - Görev Yönetimi
Görev Yönetimi

Görev Atama, Görev Yönlendirme, Görev Projesi, Havuz Görevleri, İzlenen Görevler, Tekrarlayan Görevler, Tüm Görevler 

Kurumsal Kaynal Planlaması - ERP - Süreç Yönetimi
Süreç Yönetimi

Süreç Tanımlama, Süreç İzleme Kayıtları, Süreç Formları, Süreç Tetikleyiciler

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması , E-Posta Sunucusu
E-Posta Sunucusu

E-Posta Kullanıcı Yönetimi, Yönlendirmeler, Spam Filtreleri, Otomatik Cevaplar, E-Posta Yedekleme, IMAP ve POP3 Servisleri

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Faks Sunucusu
Faks Sunucusu

Gelen Faks, Giden Faks, Bekleyen Fakslar, Faks Yönlendirme, Faks Sunucusu, Interfaks Entegrasyonu 

Kurumsal Kaynal Planlaması - Sabit Kıymet, Duran Varlıklar
Sabit Kıymet / Duran Varlıklar

Sabit Kıymet Tanımları, Amortisman Kartları, Farklı Hesaplama Yöntemleri, Kıst Amortisman, Fonksiyon ve Ömür Arttırıcı Giderler

Kurumsal Kaynal Planlaması - ERP - Günlük İşlemler
Günlük İşlemler

Gelen Evrak, Giden Evrak, Dosyalama Sistemi 

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması - E-Posta İstemcisi
E-Posta İstemcisi

Program içerisinden zengin metin e-posta görüntüleme ve gönderme, Sınırsız Kategori Ekleme, İlgili Kişi/Firma, Görev Oluşturma

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Gönderi Yönetimi
Gönderi Yönetimi

Kısa Mesaj, Zengin Metin Şablonu, E-Posta ve Paket Tanımları, Gönderi Takibi, Gönderi Hesapları

Kurumsal Kaynal Planlaması - EDevlet Çözümleri
E-Devlet Çözümleri

Tüm E-Devlet Çözümleri Sistem İçerisinde Bütünleşik Olarak Yer Alır (E-Defter, E-Fatura, E-Arşiv, E-İrsaliye, E-İhracat)

Kurumsal Kaynal Planlaması - ERP - Güvenli Mesajlaşma
Güvenli Mesajlaşma

SSL Üzerinden Güvenli Mesajlaşma, XMPP Protokol Desteği ile Farklı İstemci Kullanabilme (Cep Telefonu vb), Dosya ve Nesne Bağlantıları

ERP Kurumsal Kaynak Planlaması - Sözleşme
Sözleşme

Satış ve Satınalma için Sözleşme Kaydı, TL ve Döviz Bazlı Sözleşme, Sabit ve Değişken Kur Seçimi, Ürün veya Sınıf Bazında Sözleşme, Miktar veya Tutar Kontrolü

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Web Servisleri
Web Servisler

Orkestra İçerisinde Yer alan Tüm Ekranlara Web Servis İle Erişim, SSL ile Ulaşım, Kullanıcı Yetkilendirme, Kayıt Kontrolleri 

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Proje
Proje Yönetimi

Proje Kayıtları, Proje Hesapları / Alt Hesaplar, Hakediş Bilgileri, Bağlantı/Eklentiler, Projeye Bağlı Dizin, Özellik Seti, Proje Planı Poz Tanımları, Proje Bütçe Dönemleri, Proje Görevleri 

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Bütçe
Bütçe

Planlanmış Bütçe, Tolerans ve Kontrat Tutarları, Poz Tanımı, Harcama Durdurma ve Uyarı Limitleri, Gerçek Zamanlı Satınalma, Bütçe Kontrolü

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Web Servisleri
Kalite

Otomatik Revizyon takipli Kayıtlar ve Dosyalar, Özellik Değer Setleri ile İlgili Nesne İçin Kalite Kontrol Parametreleri, Filtre ve Raporlar

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Faaliyetler

Faaliyetler

Faaliyet Girişleri (Telefon Gelen/Giden, Randevu/Ziyaret, Toplantı, Servis, Ofis Çalışması, Sunum, Gönderi), Faaliyet Süresi, Çoklu Katılımcı, Rapor, Bağlantı ve Eklentiler

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - İş Zekası
İş Zekası

Veri Derleme Sorguları İle Kontrollü Veri Aktarımı, ODATA Bağlantısı ile Excel vb. Program Entegrasyonları, Sorgular için Filtre ve Rapor Kullanımı  

 

 

 

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Raporlama

Raporlama

Sınırsız Raporlama, Grafik, Resim ve Çizim Kullanımı, Alt Rapor Kullanımı, Rapor Değişkenleri, Rapor Parametreleri, Rapor Kısayolları, Rapor İçerisinden Rapora Geçiş

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Yetki Paketleri ve Roller
Yetki Paketleri /Roller

Kullanıcı / Grup ve Rol Tabanlı Yetkilendirme, Alan Bazında Yetkilendirme, Organizasyonel Birimler, Sınırsız Yetki Kodu, Kayıt Seçimli veya Filtreli Kayıt Atamaları

 

 

 

 

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Rapor Arşivi ve Revizyonlar
Revizyonlar / Rapor Arşivi

Otomatik Kayıt Revizyonları, Silinen Kayıtların Tutulması ve Geri Döndürülmesi, Kayıt revizyonlarının Görsel Karşılaştırılması, Revizyon Yetkilendirmesi, Rapor Arşivi 

Orkestra Kaynak Planlaması - ERP - Güvenlik
Güvenlik

SSL İletişim Güvenliği, Erişim Kuralları ve Kısıtlamalar, Geniş Yetkilendirme ve Güvenlik Seçenekleri  

 

 

 

Orkestra Kurun
Şirketinizden Güzel Sesler Duyun
 

Çözümler

TİCARİ YAZILIM / ERP
TİCARİ YAZILIM / ERP
DETAY İÇİN TIKLAYIN
İŞ AKIŞI/GÖREV
İŞ AKIŞI/GÖREV
DETAY İÇİN TIKLAYIN
ŞİRKET / EKİP YÖNETİMİ
ŞİRKET / EKİP YÖNETİMİ
DETAY İÇİN TIKLAYIN
SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
SEKTÖREL ÇÖZÜMLER
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra ile Süreçlerinizi
Ölçün, Değerlendirin ve İyileştirin
 

Sıkça Sorulan Sorular

Neden Orkestra?
Neden Orkestra?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra içerisinde neler var?
Orkestra içerisinde neler var?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Şu an kullanmakta olduğum yazılımdan verileri alabilir miyim?
Şu an kullanmakta olduğum yazılımdan verileri alabilir miyim?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra nın diğer programlardan farkları neler?
Orkestra nın diğer programlardan farkları neler?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra yı kullandığım sistemlere entegre edebilir miyim?
Orkestra yı kullandığım sistemlere entegre edebilir miyim?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Yedekleme işlemleri nasıl oluyor?
Yedekleme işlemleri nasıl oluyor?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra güvenli mi? Güvenlik nasıl sağlanıyor?
Orkestra güvenli mi? Güvenlik nasıl sağlanıyor?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra da yetkilendirme nasıl yapılıyor?
Orkestra da yetkilendirme nasıl yapılıyor?
DETAY İÇİN TIKLAYIN
Orkestra yı ihtiyaçlarımıza göre özelleştirebilir miyiz?
Orkestra yı ihtiyaçlarımıza göre özelleştirebilir miyiz?
DETAY İÇİN TIKLAYIN