ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Cari hesaplarıın "Müşteri" ve "Tedarikçi" olarak 2 farklı şekilde açılması durumunda, Gelen faturaların içeri aktarımında carilerin otomatik seçili gelmesi


Sürüm: 1510
Tarih : 04.11.2020 00:00
Kısa Açıklama : İçeri alınan belge iade de olabileceğinden hem müşteri hem de tedarikçi seçilebilir. Seçilen belge türüne göre cari hesap rolü kontrolü eklendi.