ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Kamu Faturaları için Ek Alan eklendi


Sürüm: 1523
Tarih : 24.03.2021 00:00
Kısa Açıklama : Genel bütçeli idareler için e-Fatura uygulamasında ikinci bir VKN alanının kullanılması ihtiyacı doğmuş ve gerekli sistemsel geliştirmeler yapılmıştır. GİB Tarafında yapılan bu geliştirme için Orkestra'da da güncelleme yapılmıştır. GİB KK listesini güncelleidğinizde Kamu olan cariler artık "KAMU" olarak işaretleniyor ve bu car ihesaplara fatura eklerken "KAMU" sekmesi çıkarak istenen zorunlu bilgilerin eklenmesi sağlanıyor.