ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Ürün/Hizmet Kartı - Envanter Fiyatı


Sürüm: 1526
Tarih : 11.06.2021 00:00
Kısa Açıklama : Ürün/Hizmet Kartı - Detaylı Fiyat Bilgileri formuna Envanter Fiyatı alanı eklenmiştir. Fiyat kartı tarihçesinde tarihçesi tutulmaktadır. Stok Envanter raporu, Gelişmiş sekmesinde Değer Hesaplama seçeneklerine "Tarihteki Envanter Değeri" ve "Dönem Sonu Envanter Değeri" seçenekleri eklenmiş raporun yapılan seçim doğrultusunda hesaplanması sağlanmıştır.