ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Farklı Carilerden Gelen, Aynı Numaralı İrsaliyelerin satınalma irsaliyelerine kayıt edilirken hata verilmemesi sağlanmıştır


Sürüm: 1532
Tarih : 11.08.2021 00:00
Kısa Açıklama : Farklı Carilerden Gelen, Aynı Numaralı İrsaliyelerin satınalma irsaliyelerine kayıt edilmesi sağlanmıştır.
 

SÜRÜM NOTLARI


Farklı Carilerden Gelen, Aynı Numaralı İrsaliyelerin satınalma irsaliyelerine kayıt edilmesi sağlanmıştır.