ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Araçlar / Tercihlerde - Finans Yönetimi altında bulunan " İşlem Listesi" yada "Bakiyeli Döküm" kolonlarının eşitlenmesi


Sürüm: 1528
Tarih : 30.07.2021 00:00
Kısa Açıklama : Araçlar / Tercihlerde - Finans Yönetimi altında bulunan " İşlem Listesi" yada "Bakiyeli Döküm" listesi alındığında ikisi arasıında kolonlarda farklılıklar bulunmaktaydı. eşitlenmesi sağlandı. örnek olarak ; işlem listesi seçildiğinde " Döviz / Tutarı" alanı , "Bakiyeli Dökümde" gelmemekteydi.
 

SÜRÜM NOTLARI


Araçlar / Tercihlerde - Finans Yönetimi altında bulunan "  İşlem Listesi" yada  "Bakiyeli Döküm" listesi alındığında ikisi arasıında kolonlarda farklılıklar bulunmaktaydı.

eşitlenmesi sağlandı.

örnek olarak ; işlem listesi seçildiğinde " Döviz / Tutarı" alanı , "Bakiyeli Dökümde" gelmemekteydi.