ORKESTRA

ORKESTRA

  orkestra orkestra.com.tr
  Sohbet   İndirme Merkezi

Orkestra Sürüm Detayı

Banka Kredilerinin Proje ve Masraf Merkezi Seçimlerinin Anapara, Faiz, Vergi ve Masraflar İçin Ayrıştırılması Sağlanmıştır.


Sürüm: 1551
Tarih : 22.02.2022 00:00
Kısa Açıklama : Banka Kredilerinin Proje ve Masraf Merkezi Seçimlerinin Anapara, Faiz, Vergi ve Masraflar için ayrı seçilebilmesi; Yapılan seçimlerin Anapara girişinde ya da kredi ödemesinde ya da her ikisinde de Finansal İşlem Fişi ve Muhasebe Fişine gelmesi sağlanmıştır.
 

SÜRÜM NOTLARI


 

Proje ve MM Ataması:

Kredi Kaydına: Kredi kaydı için oluşan finansal işlem fişinde satırlarda gösterilmektedir.

Ödeme Satırlarına: Ödeme fişi satırlarında gösterilmektedir.

Kredi ve Ödeme Satırlarına: Her iki işlem fişinde de gösterim yapmaktadır.